příspěvková organizace Ministerstva kultury

 

VEŠKERÉ NABÍZENÉ ZBOŽÍ JE MOŽNO SI ZAKOUPIT TAKÉ V POKLADNĚ MUZEA

Od věnečku k obálence


Od věnečku k obálence
Od věnečku k obálenceOd věnečku k obálenceOd věnečku k obálenceOd věnečku k obálenceOd věnečku k obálence


aneb Co všechno kdysi znamenala svatba na Uherskobrodsku a Moravských Kopanicích 2011 - 1. vydání 2012 - 2. vydání Výrazným příspěvkem do ediční činnosti muzea je kniha etnografa Pavla Popelky OD VĚNEČKU K OBÁLENCE aneb Co všechno kdysi znamenala svatba na Uherskobrodsku a Moravských Kopanicích. Na více jak 400 stranách člení autor téma lidové svatby do 13 kapitol, které jsou bohatě ilustrovány autentickými černobílými fotografiemi ze čtyř muzeí a soukromých archívů. Čtenář v knize nalezne pohledy na svatbu z úhlů ekonomického, společenského, mravního, právního apod. Samostatné kapitoly tvoří pojednání o svatebním koláči a svatebních písních, promluvách a vinších. Ve třech podkapitolách na asi 100 stranách je rozebrán průběh a obyčeje lidové svatby, tak jak se ji podařilo zachytit na materiálech z 29 lokalit uvedených regionů. Samostatná barevná příloha Svatební kroj dnes tvoří nedílnou součást knihy a upozorňuje na kroj jako na výjimečný produkt kulturního dědictví. Další součástí knihy jsou 2 DVD se záznamy scénických rekonstrukcí lidových svateb ze Strání, Vlčnova a Újezdce s Těšovem, jak probíhaly v atriu muzea v letech 2008 až 2010. Knihu, kterou graficky zpracovala Alexandra Haluzová poprvé vydalo muzeum s finančním přispěním Ministerstva kultury České republiky v nákladu 700 kusů. V r. 2012 (listopad) připravuje muzeum 2. vydaní této publikace. A jak se dočteme v předmluvě, nejde pouze o popis svatby a objasňování souvislostí, ale také o hledání „její stránky poetické, neboť ve svatebních obyčejích, písních a krojích je duchovní i hmotné krásy na přehršle“. Autor ji tedy věnuje nejen svým vnučkám, ale „vůbec všem nevěstám minulým i budoucím“.Od věnečku k obálence
Zdroj Od věnečku k obálenceSOUČÁSTÍ PUBLIKACE JSOU 2 DISKY DVD SE ZÁZNAMY 3 SVATEB - STRÁNÍ, VLČNOV, ÚJEZDEC A TĚŠOV:
490 Kč
Počet kusů:  objednat objednat