příspěvková organizace Ministerstva kultury
Od wiosny do zimy

Od wiosny do zimy

Muzeum Okręgowego w Lesznie
Muzeum J. A. Komeńskiego w Uherskim Brodzie

Od wiosny do zimy
Morawski folklor na fotografii Pawła Popelki

w Lesznie w terminie od 4 lipca do 21 sierpnia 2011

Leszno, Polska - www.muzeum.leszno.pl
Uherský Brod, Česká republika - www.mjakub.cz