příspěvková organizace Ministerstva kultury

Otevřeny nové Labyrinty!

 

 

Znovu do labyrintů!

Nové Labyrinty právě zpřístupněny

 

Ve středu 18. července 2018 byla dopoledne v Muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě zpřístupněna první skupině návštěvníků stálé expozice Komenský lidstvu její nová modifikovaná část – Labyrinty.


Na rozdíl od původní verze (1992–2018), jsou dnešní Labyrinty oživeny barevnými reprodukcemi a jasným souběžným chronologickým řazením Komenského života a díla, do nichž pronikáme přes autentické Komenského citace, komentující jednotlivá období. Ta jsou navíc ilustrována nejen kolážemi reprodukcí jeho děl, dobových map, maleb portrétů význačných osobností 17. století, ale také sbírkovými předměty muzea, jako jsou např. staré tisky, sochy a obrazy. Projde-li návštěvník expozice Labyrinty skutečně pozorně, navštíví s Komenským zajímavá místa jeho pobytu (Lešno, Londýn, Elbing, Sárospatak, Amsterodam), přiblíží se významným historickým událostem 17. století (třicetiletá válka, anglická revoluce) a též i osobnostem této doby (Descartes, kardinál Richelieu, královna Kristýna I. Švédská, Jiří I. Rákóczi ad.). Nová moderní verze Labyrintů vznikla tvůrčí spoluprací muzejních odborníků a kolegů – výtvarnice Alexandry Haluzové a komeniologa Mgr. Petra Zemka, Th.D. Potrvá do 430. výročí Komenského narození v r. 2022, kdy bude představena zcela nová expozice.

 

 

! ! !  M U Z E U M   J E  O T E V Ř E N O   O D  1 2 .   K V Ě T N A   9 . 0 0   ! ! !

 

„J S M E   M U Z E U M   Z O D P O V Ě D N É   A   B E Z P E Č N É“

 

A   K   T   U   Á   L   N   Ě : NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD | PROVOZ KNIHOVNY od 8. 6.


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999