příspěvková organizace Ministerstva kultury

otvírací doba, kontakt, služby

Knihovna je veřejná, přístupná každému, kdo je ochoten podřídit se Knihovnímu řádu. Od jiných veřejných knihoven ve městě se liší tím, že knihy nejsou půjčovány s sebou, ale jen prezenčně do badatelny muzea, jejíž kapacita je omezena na max. 5 míst. Čtenářům je k dispozici uživatelský počítač s internetem, je možno pořizovat kopie textů xeroxem, skenerem, digitálně.

 

otvírací doba

osobní návštěvy denně 8.00–16.00 hod po předchozí dohodě


kontakt

odpovědný pracovník Magdaléna Ďurďová

durdova@mjakub.cz

+420 572 632 288

 

služby

  • výpůjční
  • zápůjčky z jiných knihoven prostřednictvím Meziknihovní výpůjční služby (úhrada poštovného a jinou knihovnou požadovaného výpůjčního poplatku)
  • reprografické (viz výše)

 

[ON-LINE VYHLEDÁVÁNÍ V KNIHOVNĚ]

BRÁNY NAŠEHO MUZEA JSOU OTEVŘENY

zároveň s výstavou ,,Lidové a jiné motivy na liturgickém textilu".


 

Mimořádné opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19.

Při vstupu do vnitřních prostor našeho muzea je nutné

dodržení všech současných protiepidemických opatření.

Ochrana dýchacích cest RESPIRÁTOREM, ROZESTUPY, DEZINFEKCE rukou.

Děkujeme za pochopení.

 

 

 

Při vstupu není vyžadován test na covid-19.

 


 

 

„J S M E   M U Z E U M   Z O D P O V Ě D N É   A   B E Z P E Č N É“

 

A   K   T   U   Á   L   N   Ě : NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD | PROVOZ KNIHOVNY od 8. 6.


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 

 


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999