příspěvková organizace Ministerstva kultury

otvírací doba, kontakt, služby

Knihovna je veřejná, přístupná každému, kdo je ochoten podřídit se Knihovnímu řádu. Od jiných veřejných knihoven ve městě se liší tím, že knihy nejsou půjčovány s sebou, ale jen prezenčně do badatelny muzea, jejíž kapacita je omezena na max. 5 míst. Čtenářům je k dispozici uživatelský počítač s internetem, je možno pořizovat kopie textů kopírkou, skenerem, digitálně.

 

otvírací doba

osobní návštěvy denně 8.00–16.00 hod po předchozí dohodě


kontakt

odpovědný pracovník Magdaléna Ďurďová

durdova@mjakub.cz

+420 572 632 288

 

služby

  • výpůjční
  • zápůjčky z jiných knihoven prostřednictvím Meziknihovní výpůjční služby (úhrada poštovného a jinou knihovnou požadovaného výpůjčního poplatku)
  • reprografické (viz výše)