příspěvková organizace Ministerstva kultury

Ozvěny Musaionfilmu

Slezské zemské muzeum v Opavě
ve spolupráci s Muzeem J. A. Komenského v Uh. Brodě
pořádáji přednášku

OZVĚNY MUSAIONFILMU

seznámení s přehlídkou muzejních filmů

úterý 21. ledna 2014, 18.00
Hlavní budova Slezského zemského muzea v Opavě

projekce oceněných a zajímavých filmů
z 15. a 16. ročníku Musaionfilmu:


Nehodni žití (cena Černý Janek 2012), 18 min.
Františka (cena Černý Janek 2013, cena diváků 2013), 16 min.
Karlova válka, 16 min.
Stoleté vzpomínky. Anežka Zatloukalová (*1908), 20 min.
Virtuální rekonstrukce letounu Ing. Viléma Žurovce, 5 min.

přednáší Mgr. Aleš Kapsa (sekretariát Musaionfilmu)

pozvání na 17. ročník přehlídky: 4.--6. června 2014
s prezentací literatury odborných lektorů -- režisérů dokumentárních filmů:
prof. Mgr. Rudolfa Adlera
a MgA. Martina Štolla, Ph.D.

 

Mimořádné opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19.
Od 1. září 2020 při vstupu do všech vnitřních prostor našeho muzea je nutná
ochrana dýchacích cest ROUŠKOU.
Děkujeme za pochopení.

 

 

„J S M E   M U Z E U M   Z O D P O V Ě D N É   A   B E Z P E Č N É“

 

A   K   T   U   Á   L   N   Ě : NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD | PROVOZ KNIHOVNY od 8. 6.


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999