příspěvková organizace Ministerstva kultury

Ozvěny Musaionfilmu

Slezské zemské muzeum v Opavě
ve spolupráci s Muzeem J. A. Komenského v Uh. Brodě
pořádáji přednášku

OZVĚNY MUSAIONFILMU

seznámení s přehlídkou muzejních filmů

úterý 21. ledna 2014, 18.00
Hlavní budova Slezského zemského muzea v Opavě

projekce oceněných a zajímavých filmů
z 15. a 16. ročníku Musaionfilmu:


Nehodni žití (cena Černý Janek 2012), 18 min.
Františka (cena Černý Janek 2013, cena diváků 2013), 16 min.
Karlova válka, 16 min.
Stoleté vzpomínky. Anežka Zatloukalová (*1908), 20 min.
Virtuální rekonstrukce letounu Ing. Viléma Žurovce, 5 min.

přednáší Mgr. Aleš Kapsa (sekretariát Musaionfilmu)

pozvání na 17. ročník přehlídky: 4.--6. června 2014
s prezentací literatury odborných lektorů -- režisérů dokumentárních filmů:
prof. Mgr. Rudolfa Adlera
a MgA. Martina Štolla, Ph.D.