příspěvková organizace Ministerstva kultury

Papírová bitva

Papírová bitva III
a Historická taškařice II


PROGRAM

Historická taškařice II (1.9. – za každého počasí)

11:00 ukázky šermu na náměstí
13:00 průvod městem z Havřic, ulicí Svatopluka Čecha na náměstí a ulicí Přemysla Otakara II. k muzeu na bitevní pole
15:00 historická bitva
21:00 přehlídka ohňových show

Papírová bitva III (2.9. – za deště zrušeno)

9:00 výroba papírových zbrojí v Atriu muzea s rodiči
10:00 bitva papírovými koulemi o vlajky


"V dobách časem dávno zavátých, kdy král s králem válčili a svých poddaných mnoho nedbali, odehrává se náš příběh hrdinský. Příběh o statečnosti v srdcích prostých vesničanů, kteří se krutostí doby zlomit nedali a svůj osud do vlastních rukou uchopili. Lidé prostí, sužovaní nájezdy loupeživých band, jež toliko zmar a těla bez života za sebou nechávali, sílu v sobě našli a na odpor všem protivenstvím se postavili. I poslali v sedmero stran sedmero mužů, by spravedlivé a odvážné bojovníky najali, kteří by je od utrpení jejich ochránili a mír do obydlí jejich opět přinesli. I našli sedmero statečných, v sedmero rozličných řemesel válečných vycvičených, kteří se jim odvážně po bok postavili s vesnici jejich, jakož i životy jejich ochránili. A příběh završen je koncem dobrým, lapkové jsou chyceni vojskem královský a pro výstrahu všem ukrutně mučeni a popraveni."

Program Historické taškařice II je následující: ve 13 hodin vyrazí z Havřic kostýmovaný průvod s korouhvemi a za zvuku bubnů dorazí až k muzeu na bitevní pole. Večer je od 21. hodiny plánována velká přehlídka ohňových show, na níž vystoupí skupina Daemones Ignis z Třebíče, skupina divadelního a scénického šermu Memento Mori z Uherského Ostrohu a další.

I děti si přijdou na své, a to v neděli v Papírové bitvě (III. ročník), kterou pořádá Muzeum Jana Amose Komenského ve spolupráci s Domem dětí a mládeže. Začíná na stejném místě od 9. hodiny výrobou papírových zbrojí v atriu Muzea J. A. K. společně s rodiči. Boj papírovými koulemi o vlajky, který se uskuteční na louce za muzeem již podruhé, započne v 10 hodin dopoledne. Předchozích papírových bitev se zúčastnilo a vyřádilo vždy nejméně na šedesát dětí.

 

Mimořádné opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19.
Od 1. září 2020 při vstupu do všech vnitřních prostor našeho muzea je nutná
ochrana dýchacích cest ROUŠKOU.
Děkujeme za pochopení.

 

 

„J S M E   M U Z E U M   Z O D P O V Ě D N É   A   B E Z P E Č N É“

 

A   K   T   U   Á   L   N   Ě : NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD | PROVOZ KNIHOVNY od 8. 6.


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999