příspěvková organizace Ministerstva kultury

Papírová bitva

Papírová bitva III
a Historická taškařice II


PROGRAM

Historická taškařice II (1.9. – za každého počasí)

11:00 ukázky šermu na náměstí
13:00 průvod městem z Havřic, ulicí Svatopluka Čecha na náměstí a ulicí Přemysla Otakara II. k muzeu na bitevní pole
15:00 historická bitva
21:00 přehlídka ohňových show

Papírová bitva III (2.9. – za deště zrušeno)

9:00 výroba papírových zbrojí v Atriu muzea s rodiči
10:00 bitva papírovými koulemi o vlajky


"V dobách časem dávno zavátých, kdy král s králem válčili a svých poddaných mnoho nedbali, odehrává se náš příběh hrdinský. Příběh o statečnosti v srdcích prostých vesničanů, kteří se krutostí doby zlomit nedali a svůj osud do vlastních rukou uchopili. Lidé prostí, sužovaní nájezdy loupeživých band, jež toliko zmar a těla bez života za sebou nechávali, sílu v sobě našli a na odpor všem protivenstvím se postavili. I poslali v sedmero stran sedmero mužů, by spravedlivé a odvážné bojovníky najali, kteří by je od utrpení jejich ochránili a mír do obydlí jejich opět přinesli. I našli sedmero statečných, v sedmero rozličných řemesel válečných vycvičených, kteří se jim odvážně po bok postavili s vesnici jejich, jakož i životy jejich ochránili. A příběh završen je koncem dobrým, lapkové jsou chyceni vojskem královský a pro výstrahu všem ukrutně mučeni a popraveni."

Program Historické taškařice II je následující: ve 13 hodin vyrazí z Havřic kostýmovaný průvod s korouhvemi a za zvuku bubnů dorazí až k muzeu na bitevní pole. Večer je od 21. hodiny plánována velká přehlídka ohňových show, na níž vystoupí skupina Daemones Ignis z Třebíče, skupina divadelního a scénického šermu Memento Mori z Uherského Ostrohu a další.

I děti si přijdou na své, a to v neděli v Papírové bitvě (III. ročník), kterou pořádá Muzeum Jana Amose Komenského ve spolupráci s Domem dětí a mládeže. Začíná na stejném místě od 9. hodiny výrobou papírových zbrojí v atriu Muzea J. A. K. společně s rodiči. Boj papírovými koulemi o vlajky, který se uskuteční na louce za muzeem již podruhé, započne v 10 hodin dopoledne. Předchozích papírových bitev se zúčastnilo a vyřádilo vždy nejméně na šedesát dětí.