příspěvková organizace Ministerstva kultury

Peníze habsburských panovníků 1526–1918Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě
ve spolupráci s Muzeem Prostějovska v Prostějově

Vás zvou na výstavu

Peníze habsburských panovníků 1526–1918

ukázky jednotlivých ražeb z Čech, Moravy a Slezska
od císaře Ferdinanda I. až po císaře bl. Karla I.


DOPROVODNÝ PROGRAM K VÝSTAVĚ PRO ŠKOLY
zde: Peníze habsburských panovníků (1848--1913)
objednat | probíhá v prostorách muzea

Habsburský rod vládl našim zemím bezmála 400 let. Za tuto dobu se rozvinula velmi slušná mincovní produkce, která zahrnuje nejen obyčejné ražby drobných nominálů, ale i ražby hodnotnějších tolarů a dukátů, s kterými běžní lidé nepřicházeli příliš do styku. Hlavním smyslem výstavy je prezentace jednotlivých druhů mincí daného období. Návštěvníci si tak budou moci udělat jasnější přehled ve vývoji mincovních technologií od počátku raného novověku až po počátek 20. století.

Prostor bude dán také hospodářské situaci jednotlivých období. Návštěvník si ujasní, co kolik v minulosti stálo a kolik peněz si mohli naši předci asi vydělat. Stranou nezůstane ani znehodnocení měny, ke kterému nedošlo pouze v novodobé historii roku 1953, ale již v roce 1623, v období kolem slezských nebo napoleonských válek. Připomenuta bude také měnová jednotka Koruna, která se v prostoru střední Evropy používá od doby císaře Františka Josefa I. Tehdy roku 1892 byla zavedena korunová měna, která jako jediná přetrvala až doposud pouze v České republice.

malý výstavní sál Muzea J. A. K. v Uh. Brodě
výstava trvá do 26. ledna 2014


vernisáž proběhla v pátek 27. září 2013, 17.00 hod.
Muzeum JAK v Uh. Brodě

úvodní slovo

Mgr. Václav Horák
kurátor výstavy a historik Muzea Prostějovska

kulturní program
„Peníze v lidových písních a baladách“
při scénickém provedení balad účinkovali:
Pavel Popelka (zpěv, gajdy), pracovníci muzea (zpěv, cimbál)
a Šermířský klub Uherský Brod (ŠKUB)

 

 

Mimořádné opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19.
Od 1. září 2020 při vstupu do všech vnitřních prostor našeho muzea je nutná
ochrana dýchacích cest ROUŠKOU.
Děkujeme za pochopení.

 

 

„J S M E   M U Z E U M   Z O D P O V Ě D N É   A   B E Z P E Č N É“

 

A   K   T   U   Á   L   N   Ě : NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD | PROVOZ KNIHOVNY od 8. 6.


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999