příspěvková organizace Ministerstva kultury
Peníze habsburských panovníků 1526–1918

Peníze habsburských panovníků 1526–1918Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě
ve spolupráci s Muzeem Prostějovska v Prostějově

Vás zvou na výstavu

Peníze habsburských panovníků 1526–1918

ukázky jednotlivých ražeb z Čech, Moravy a Slezska
od císaře Ferdinanda I. až po císaře bl. Karla I.


DOPROVODNÝ PROGRAM K VÝSTAVĚ PRO ŠKOLY
zde: Peníze habsburských panovníků (1848--1913)
objednat | probíhá v prostorách muzea

Habsburský rod vládl našim zemím bezmála 400 let. Za tuto dobu se rozvinula velmi slušná mincovní produkce, která zahrnuje nejen obyčejné ražby drobných nominálů, ale i ražby hodnotnějších tolarů a dukátů, s kterými běžní lidé nepřicházeli příliš do styku. Hlavním smyslem výstavy je prezentace jednotlivých druhů mincí daného období. Návštěvníci si tak budou moci udělat jasnější přehled ve vývoji mincovních technologií od počátku raného novověku až po počátek 20. století.

Prostor bude dán také hospodářské situaci jednotlivých období. Návštěvník si ujasní, co kolik v minulosti stálo a kolik peněz si mohli naši předci asi vydělat. Stranou nezůstane ani znehodnocení měny, ke kterému nedošlo pouze v novodobé historii roku 1953, ale již v roce 1623, v období kolem slezských nebo napoleonských válek. Připomenuta bude také měnová jednotka Koruna, která se v prostoru střední Evropy používá od doby císaře Františka Josefa I. Tehdy roku 1892 byla zavedena korunová měna, která jako jediná přetrvala až doposud pouze v České republice.

malý výstavní sál Muzea J. A. K. v Uh. Brodě
výstava trvá do 26. ledna 2014


vernisáž proběhla v pátek 27. září 2013, 17.00 hod.
Muzeum JAK v Uh. Brodě

úvodní slovo

Mgr. Václav Horák
kurátor výstavy a historik Muzea Prostějovska

kulturní program
„Peníze v lidových písních a baladách“
při scénickém provedení balad účinkovali:
Pavel Popelka (zpěv, gajdy), pracovníci muzea (zpěv, cimbál)
a Šermířský klub Uherský Brod (ŠKUB)