příspěvková organizace Ministerstva kultury

Píše se rok 1469!

 


 

 

 

PÍŠE SE ROK 1469, vojska Matyáše Korvína táhnout krajem…

 

O pět set čtyřicet sedm let později, v sobotu 21. května 2016 probouzí se pěší vojsko v táboře před hradbami královského města Uherského Brodu. Zvědové přinesli zprávu, že nepřátelská vojska mladého uherského krále táhnou krajem.

 

V sobotu 21. května si připomínáme historickou událost – bitvu u Hrubého boru, která byla svedena mezi Jindřichem, synem krále Jiřího z Poděbrad a uherským králem Matyášem Korvínem. Samotný kopec Hrubý bor, kde se bitva udála, se nachází mezi obcemi Mistřice a Bílovice.

 

Před hradbami Uherského Brodu uvidíme drobné potyčky pěších jednotek druhé poloviny patnáctého století, dobývací děla, palné zbraně i historický tábor vroucí dobovým životem s autenticky vybavenými stany a komentovanými prohlídkami.

 

Začneme ráno, kdy kovář rozdmýchá výheň a začne první výklad o svém řemesle. Předpokládáme, že se malí i velcí kováři zapojí a vykovají sobě podkůvku nebo hřebík. Stejně tak by měla být prezentována ostatní dobové řemesla – tesař a platnéř.

 

Historická hudba v atriu muzea nejen zvučně vystoupí, ale také návštěvníky do hloubky seznámí s nástroji o nichž jsme mnozí ani neslyšeli. Šalmaj nebo trumšajt nezůstanou tedy dále pojmy neznámými.

 

Naváže výcvik pěchoty, který podrobně seznámí návštěvníky akce s taktikou a strategií pěšího polního boje druhé poloviny patnáctého století. Artilerie nebude zaostávat a v příkopu před hradbami proběhne výklad k vývoji palných zbraní, ukázky střelby a měla by být k vidění funkční replika jednoho z největších dobývacích kanónů, jaký se nepříliš hojně vyskytoval na velkých bojištích té doby.

 

Samotná bitva, čítající na sto mužů, dobývání Brodu a boj o hradby proběhne v „Jelením příkopě“ v odpoledních hodinách (13.30 a 17.00).

 

Kromě komentovaných prohlídek tábora, zbrojnice mapující vývoj pěchotní zbroje nás čeká i ukázka věru nečekaná a to „Boží soud,“ tehdejší církví zatracovaný a odsuzovaný a místním právem často používaný. Uvidíme, na kterou stranu přikloní se tentokrát mocná Fotrúna.

 

Tato akce je určena pro celou rodinu a na celý den. Když nám bude přát počasí, tak piknikové deky a piknikové košíčky najdou uplatnění. Vojsko bude na louce za muzeem tábořit od pátku do neděle. Tábor bude veřejnosti přístupný především v sobotu a to s průvodcem.

 

Akci Píše se rok 1469, vojska Matyáše Korvína táhnou krajem… pořádá Město Uherský Brod, Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, spolek Fähnlein Rattenschwanz z Prahy a Šermířský klub Uherský Brod. Akce probíhá ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem Praha, který udělil akci svou záštitu.

 

-bh-
Soubory ke stažení:
 • 
PÍŠE SE ROK 1469! (leták)  (jpg, 680 kB), 06.05.2016, 17:18
 • 

 


Mimořádné opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19.
Od 1. září 2020 při vstupu do všech vnitřních prostor našeho muzea je nutná
ochrana dýchacích cest ROUŠKOU.
Děkujeme za pochopení.

 

 

„J S M E   M U Z E U M   Z O D P O V Ě D N É   A   B E Z P E Č N É“

 

A   K   T   U   Á   L   N   Ě : NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD | PROVOZ KNIHOVNY od 8. 6.


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999