příspěvková organizace Ministerstva kultury
Po stopách tradic církevních i lidových

Po stopách tradic církevních i lidových

Občanské sdružení Kopretina Březová
ve spolupráci s Muzeem J. A. Komenského v Uh. Brodě
pořádá výstavu

Po stopách tradic církevních i lidových


Dům sv. Josefa (dvorana) u kostela Březová

5.–7. července 2013

Výstava fotografií k 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje:
prolínání obyčejového a církevního roku
(fotografie z cest po Balkánu, východním Slovensku i Moravě)

Ukázka vzácných exponátů z kostela v Březové

Výstava lidové tvořivosti:
ukázka tradičních lidových řemesel na Kopanicích

6. července 2013

posezení se soubory Danajky, Šibalice a CM Šimbolica Březová – hosté:
ženský sbor Čečera Starý Hrozenkov Živá ukázka tradičních lidových řemesel na Kopanicích

www.oskopretina.cz