příspěvková organizace Ministerstva kultury

PODOBY VÍRY u západních a jižních Slovanů

TISKOVÁ ZPRÁVA | PLAKÁT KE STAŽENÍ: PDF / JPG

Muzeum J. A. Komenského v Uh. Brodě
Vás zve na výstavu uspořádanou k 1150. výročí sv. Cyrila a Metoděje

PODOBY VÍRY u západních a jižních Slovanů
– po stopách cyrilometodějské tradice


VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ Z CEST PO BALKÁNU, VÝCHODNÍM SLOVENSKU I MORAVĚ

fotografie Pavla Popelky – Řecko, Makedonie, jihozápadní Bulharsko, Srbsko, Chorvatsko, Bosna, Hercegovina, Černá Hora, Slovensko

pod záštitou
ministryně kultury ČR Mgr. Aleny Hanákové
a Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého

21. 6. – 29. 9. 2013 (zkráceno)
Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě


vernisáž
za přítomnosti ministryně kultury ČR Mgr. Aleny Hanákové

21. 6. 2013, 17.00 hod. v muzeu
účinkuje pěvecký sbor Vocalis (staroslověnské zpěvy)
úvodní slovo Mgr. ThLic. Walerian Bugel, dr. (CMTF UP Olomouc)
vstup zdarma

k tématu výstavy je vydána obsáhla barevná publikace
PODOBY VÍRY - Obrazem a slovem po stopách cyrilometodějské tradice
Doprovodná publikace k výstavě fotografií Pavla Popelky Podoby víry
fotografie: Pavel Popelka, texty: Walerian Bugel, Jana A. Nováková
Uherský Brod 2013
Vydáno s finančním přispěním Ministerstva kultury České republiky
ISBN: 978-80-904525-3-4
odkaz na publikaci - ZDETISKOVÁ ZPRÁVA

Výstava je rozšířena do prostor "nové třídy" (fotografie z východního Slovenska) s videoprojekcí filmů Filip a Jakub - zvony pro Inovce a Pouť ve Skoronicích (rež. Pavel Popelka) a filmy odb. pracovnice muzea Marie Římovské. Část fotografií bude instalována také ve foyeru Kina Máj v Uherském Brodě (jako pozvání na výstavu do muzea).NA VERNISÁŽI - PŘEDSTAVENÍ OCENĚNÍ MUZEA VISEGRÁDSKOU SKUPINOU V4

Součástí výstavy je přehled významných ocenění muzea z poslední doby
2013 -- ocenění Muzea JAK v Uh. Brodě od Visegrádské skupiny (V4)
2012 -- ocenění Českého výboru ICOM (za festival Fašank)

otvírací doba v muzeu
Út–Ne: 9.00–12.00, 12.45–16.45 hod.
zavřeno – pondělky, 5. a 6. 7., 28. 9.

následující instalace
SLOVENSKO, Skalica - Záhorské múzeum
25. 10. – 29. 11. 2013
v rámci Měsíce české a slovenské kulturní vzájemnosti 2013

 

 

Mimořádné opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19.
Od 1. září 2020 při vstupu do všech vnitřních prostor našeho muzea je nutná
ochrana dýchacích cest ROUŠKOU.
Děkujeme za pochopení.

 

 

„J S M E   M U Z E U M   Z O D P O V Ě D N É   A   B E Z P E Č N É“

 

A   K   T   U   Á   L   N   Ě : NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD | PROVOZ KNIHOVNY od 8. 6.


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999