příspěvková organizace Ministerstva kultury

Historie
 

Soubor historických trojrozměrných předmětů (dále jen podsbírka Historie) Muzea J. A. Komenského v Uh. Brodě pochází z hlediska své provenience a jeho využití převážně z regionu Uherskobrodska, méně často z regionů jiných, odkud byly tyto předměty získány koupí nebo darem. Zcela výjimečně jsou zastoupeny i předměty pocházející ze vzdálenějších evropských regionů. Převážně se jedná o užitné předměty ze 17. – 20. století, jejichž výjimečnost nebo zajímavý technický charakter se zasloužily o jejich trvalé zachování.

 

Základ celé rozsáhlé podsbírky Historie byl položen již mezi léty 1894 – 1898 v souvislosti s konáním Národopisné výstavky v Uherském Brodě a s pozdějším záměrem založit zde muzeum. Původně jen nevelká sbírka historických předmětů, pocházejících z Uherského Brodu a nejbližšího okolí, byla do roku 1918 doplňována převážně z darů a finančních odkazů místních obyvatel. Teprve 20. a 30. léta 20. století přinesla rozšíření podsbírky na základě několika cílených nákupů jak z regionu Uherskobrodska, tak z regionů jiných, avšak i nadále převážnou část nových přírůstků tvořily darované předměty. V poválečném období a v letech 1950 – 1980 nastává v souvislosti s prohlubující se specializací muzea na komeniologii, k určitému útlumu v rozšiřování této podsbírky, avšak i přesto v tomto období je do této podsbírky získána darem celá řada cenných předmětů, zejména pak z mobiliáře nedalekého zámečku Obora náležejícího hraběnce Josefině Kounicové. Od 80. let a v letech 90. je tato podsbírka systematicky doplňována a vedena na základě plánu pro sbírkotvornou a nákupní činnost muzea.

 

Pro lepší orientaci a evidenci je celá podsbírka členěna do následujících devatenácti fondů: cín, faleristika, historický nábytek, historické sklo, houslařství, hudebniny, chronometrie, kloboučnictví, kov, legionáři, medicína, měšťanská domácnost, militaria, školství, vexilologie, voskářství, vynálezy a technika, zámečnictví a kovářství.


Kuchyňské hodiny plechové - ciferník s ruční malbou, 1750Hrací skříňka - polyfon, Antonín Tieze, konec 19. stoletíTalíř na havdalu, počátek 20. stoletíČíška z mléčného skla s emailovou malbou Turka, 2. pol. 18. stoletíPorcelánová miska dekorovaná chinoiserií, přelom 17. - 18. stoletíPorcelánová konvička dekorovaná vzorem skála a pták, Míšeň, 1. pol. 18. stoletíModerátorová porcelánová lampa s automatickou regulací hladiny oleje, polovina 19. stoletíDekorační korbel ze zeleného skla v kovové montáži, konec 19. stoletíElektrický zapalovač na principu karbidové lampy, 1840 - 1860Obchodnické vážky na vážení dukátů, 18. stoletíStolní kříž s řezbou Krista ze slonové kosti, 1. třetina 18. stoletíHedvábný vějíř s žánrovou malbou a flitrovou aplikací, 90. léta 18. stoletíNáhrdelník s křížem vyrobený z lidských vlasůŘád Bílého lva - řetěz (kolana), 60. - 80. léta 20. stoletíŘád Bílého lva I - odznak I. třídy, 60. - 80. léta 20. stoletíTruhlice na městská provilegia, typáře a finanční hotovost, 18. stoletíCechovní truhlice (pokladna), zdobená polychromií, zlacenými řezanými aplikacemi a kartušemi. Pokladna cechu stavitelů a kameníků (1670)Telurium - přístroj pro znázornění pohybu Země kolem Slunce, Jan Felkl, Praha, 1852-1870Edisonův fonograf 'Standard', 1898

 

REKONSTRUKCE EXPOZICE – 3. etapa

Dne 20. září 2021 se rozloučíme se současnou expozicí „Jan Amos Komenský lidstvu",

která důstojně provázela návštěvníky od roku 1992. Za téměř 30 let jejího trvání se do expozice

zasahovalo minimálně, nyní však nadešel čas pro dokončení rekonstrukce prostor muzea,

obměnu vystavených sbírek i koncepčního řešení.

Ostatní části muzea – Stará škola, Informatorium, Starožitnosti Uherskobrodska i krátkodobé výstavy –

budou po celou dobu rekonstrukce otevřeny jako obvykle.

Děkujeme Vám za přízeň a uděláme vše pro to, abychom Vás 28. března 2022,

v den 430. výročí narození Jana Amose, slavnostně přivítali v novém.

 

 

Návštěvní řád


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 

 


zasílání novinek – ZDE

Muzejní kavárna

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999