příspěvková organizace Ministerstva kultury

Komenský v umění


 

Podsbírka Komenský v umění je tvořena převážně obrazy a plastikami, v menší míře jsou zastoupeny ve sbírce i plakety, medaile, plakáty, odznaky, předměty zhotovené ze skla, porcelánu a textilií s náměty vztahujícími se k životu a dílu J. A. Komenského. Časově podsbírka zahrnuje shora uvedený okruh předmětů, které pocházejí převážně z bývalého Československa a České republiky a svým vznikem se hlásí do období od 2. poloviny 19. století do současnosti. Umělecké předměty pocházející z jiných regionů, zejména z Anglie, Německa, Maďarska, Polska a USA se vyskytují v podsbírce jen ojediněle.

 

Základ této podsbírky, která ovšem obsahovala i řadu dalších sbírkových předmětů s tématem Komenského, vznikl již záhy po založení muzea v roce 1899 a nesl název Comenianum. V souvislosti s utvořením Komeniologického dokumentačního střediska v roce 1956 byly sbírkové i nesbírkové předměty této podsbírky rozděleny podle své povahy do následujících sbírkových a nesbírkových fondů: Komenský v umění (obrazy, plastiky, plakety, medaile, plakáty, odznaky atd.); Komeniologická dokumentace (novinové výstřižky, separáty, autorské rukopisy s tématem osobnosti Komenského, tisky komeniologické literární povahy a jiné komeniologické tiskoviny) a Komeniologická knihovna (staré tisky, komeniologická odborná literatura).

 

Stávající podsbírka Komenský v umění je v současnosti i nadále systematicky doplňována a vedena na základě plánu pro sbírkotvornou a nákupní činnost muzea. Z oboru sochařství a umělecké plastiky jsou zde zastoupeni autoři Fr. Bílek, J. V. Myslbek, J. Štursa, J. Pelikán, L. Šaloun, J. Horejc, J. Lauda, V. Makovský, L. Mikuláštík, J. Baják, M. Hudeček, V. Hořínek, I. Kitzberger; z oboru malířství a grafiky M. Švabinský, V. Stříbrný, J. Mařanová, M. Disman, A. Poustová, M. Králová, M. Husák; z oboru medailerství O. Španiel, I. B. Pichl, B. Šimonovský, M. Kužel, A. Kluda, J. Prádler, J. Hvozdenský, L. Vaculka, K. Zeman.

 

Z hlediska umělecké techniky je mezi obrazy nejčastěji zastoupen olej na plátně, akvarel, kresba tužkou i tuží, malba na skle, tisk a koláž. Mezi plastikami dominují nejčastěji práce ze sádry, bronzu a jiných kovů, plastelíny a pálené hlíny. Mezi medailemi a odznaky převažují poměrové slitiny různých kovů.


Adolf Born, Komenského bruslařská škola v Naardenu, 1997František Bílek, Komenský se loučí s vlastí, 1915František Petrák, Ilustrace „Orbis pictus“ (Zvířectvo), [80. léta 20. století]Anna Poustová, Výjev na motivy Komenského Labyrintu světa a ráje srdce, 1969Milivoj Husák, Labyrint světa a ráj srdce, ilustrace – Brýle mámení, 1979Anonym, Komenský učí žáka, 19. stoletíBohuslav Schnirch, Komenský jedoucí na koni, 1900Miroslav Hudeček, Busta J. A. Komenského, 1982Jan Lauda, Postava Komenského, kol. 1920Julius Pelikán, Komenský prorok, 1935Igor Kitzberger, J. A. Komenský – nad Labyrintem, 1990Igor Kitzberger, J. A. Komenský – odpočinek, 1990Josef Baják, Medaile města Přerov ke 300. výročí úmrtí J. A. Komenského, avers, 1970	Karel Zeman, Medaile J. A. Komenský, 1592-1992, avers, 1992Karel Zeman, Medaile J. A. Komenský, 1592-1992, revers, 1992Otakar Španiel, Medaile na prorektorský řetěz univerzity Komenského v Bratislavě, avers, 1919	Igor Kitzberber, Medaile věnovaná muzeem Komenského v Přerově ke 100. Výročí Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě, avers, 1998Antonín Kulda, Měsíční fáze z cyklu 22 medailí inspirovaných dílem J. A. Komenského Orbis pictus, 1971Miloslav Beutler, Návrh na desetikorunovou pamětní minci, 1970Josef Hvozdenský, Jan Amos Komenský, 1967Jaroslav Benda, Návrh na leptané sklo v Naardenu, před r. 1937

 

REKONSTRUKCE EXPOZICE – 3. etapa

Dne 20. září 2021 se rozloučíme se současnou expozicí „Jan Amos Komenský lidstvu",

která důstojně provázela návštěvníky od roku 1992. Za téměř 30 let jejího trvání se do expozice

zasahovalo minimálně, nyní však nadešel čas pro dokončení rekonstrukce prostor muzea,

obměnu vystavených sbírek i koncepčního řešení.

Ostatní části muzea – Stará škola, Informatorium, Starožitnosti Uherskobrodska i krátkodobé výstavy –

budou po celou dobu rekonstrukce otevřeny jako obvykle.

Děkujeme Vám za přízeň a uděláme vše pro to, abychom Vás 28. března 2022,

v den 430. výročí narození Jana Amose, slavnostně přivítali v novém.

 

 

Návštěvní řád


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 

 


zasílání novinek – ZDE

Muzejní kavárna

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999