příspěvková organizace Ministerstva kultury

Numizmatika
 

Numizmatická podsbírka uchovávaná v Muzeu Jana Amose Komenského v Uh. Brodě je rozsáhlým celkem zahrnujícím mincovní platidla a bankovky v časovém rozmezí od 2. století před Kristem až po současnost. Základ tohoto souboru vznikl již před založením muzea jako soukromá sbírka mincí pozdějšího správce a kurátora sbírek muzea Jana Kučery, který ji se vznikem této instituce daroval do jejího majetku. Tento základ byl i nadále nesystematicky rozšiřován zejména v 19. a v prvních desetiletích 20. století z četných darů, v ojedinělých případech pak z nálezů při archeologických výzkumech prováděných na Uherskobrodsku. Proto podstatnou část podsbírky dodnes tvoří nálezy mincí z Uherského Brodu a jeho nejbližšího okolí. Menší část podsbírky tvoří mincovní a papírová platidla pocházející z ojedinělých nákupů prováděných v letech 1950 – 1990. V současnosti celá numizmatická podsbírka územně zahrnuje mincovní i papírová platidla, která byla v oběhu na území Evropy ve shora naznačeném údobí. V převážné většině tvoří sbírku mince, menší část je tvořena bankovkami, v ojedinělých případech jsou zastoupeny známky a žetony. Nejstarší antické období je zastoupeno několika mincemi pocházejícími z období římské republiky a nepočetným souborem mincí římských císařů. Raný středověk je mimo jiné v podsbírce prezentován hromadným nálezem mincí denárového období z let vlády Vratislava II. a údělných knížat Konráda Brněnského a Oty Olomouckého, vrcholný středověk brakteáty Přemysla II. Otakara a groši Jana Lucemburského, Karla IV., Václava IV. a Vladislava II. Raný novověk je prezentován převážně oběživem tolarového měnového systému užívaným převážně na území habsburského soustátí a přilehlých německých států. Z období nejnovějšího jsou do podsbírky začleněny rovněž mince a v menší míře i bankovky konvenční a rakouské měny, rakouské korunové měny, československé korunové měny, výjimečně jsou zastoupeny měny jiných států zejména balkánských, Ruska, Itálie, Francie atd. Materiál zastoupený v podsbírce: měď, hliník, nikl, stříbro, zlato a jejich poměrové slitiny s jinými kovy.


Vratislav II., denár (1061-1092), aversFerdinand I., tolar, bez datace, aversFerdinand I., tolar, bez datace, reversFerdinand I., tolar, bez datace, aversFerdinand III., dukát (1651), aversRudolf II., dukát (1604), reversLeopold I., tolar (1705), aversLeopold I., tolar (1705), reversČSR, 5000 Kč (1920), aversSlovensko, 1000 Sk (1940), aversRakousko, 50 zl. (1806), aversRakousko, 10 zl. (1825), aversUSA, stát Georgia, 1 dolar (1858), aversRakousko, 10 zl. (1858), aversRakousko-Uhersko, 1000 K (1902), aversUhersko, vzor 100 Frt. bankovky (1848), aversČSR, 100 Kč (1944), aversČR, 1000 Kč (1993), avers

BRÁNY NAŠEHO MUZEA JSOU OTEVŘENY

zároveň s výstavou ,,Lidové a jiné motivy na liturgickém textilu".


 

Mimořádné opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19.

Při vstupu do vnitřních prostor našeho muzea je nutné

dodržení všech současných protiepidemických opatření.

Ochrana dýchacích cest RESPIRÁTOREM, ROZESTUPY, DEZINFEKCE rukou.

Děkujeme za pochopení.

 

 

 

Při vstupu není vyžadován test na covid-19.

 


 

 

„J S M E   M U Z E U M   Z O D P O V Ě D N É   A   B E Z P E Č N É“

 

A   K   T   U   Á   L   N   Ě : NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD | PROVOZ KNIHOVNY od 8. 6.


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 

 


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999