příspěvková organizace Ministerstva kultury

Podvečerní setkání se sborovou hudbou

140 let sborového zpěvu v Uh. Brodě

PODVEČERNÍ SETKÁNÍ
SE SBOROVOU HUDBOU

Pěvecké sdružení
Slezská Ostrava


Komorní sbor DVOŘÁK
Uherský Brod

Sloupový sál Muzea J. A. Komenského
v Uherském Brodě

sobota 6. června 2009
začátek v 18:00 hodin

PROGRAM