příspěvková organizace Ministerstva kultury

Pohádky pro Jeníčka (CČČD 12.)

Pohádky pro Jeníčka (CČČD 12.)

 

Do našeho projektu se nově zapojil i čtenářský kroužek z Bánova.

Na prním setkání se děti chtěli nejprve seznámit s naším muzeem. Asi nejvíce se jim líbila část expozice s knihovnou, kde nás poučily o složitosti čestiny v porovnání s angličtinou a čínštinou. Uznejme, že na žáky třetí třídy projevují obdivuhodné zájmy.

Ani předčítání jsme samozřejmě nevynechali, ale protože se jedná o děti, které mají o čtení aktivní zájem, mohli jsme si role vyměnit a stát se jejich posluchači.

 

Použitá literatura:

Růžička, Vilibald - Uherskobrodské legengy, pověsti a báje, Uherský Brod, 1970, Pověst o růžovém keři. (K dispozici exkluzivně v naší muzejní knihovně)

 

 

Rodičům doporučujeme:

www.celeceskoctedetem.cz:

„Posláním obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem. My neříkáme "Jdi a čti si!", ale "Pojď, budu ti  číst". – Stačí 20 minut denně. Každý den.“

 

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

se do kampaně Česko čte dětem aktivně zapojilo od ledna 2017. Kromě čtení se budou děti věnovat i činnostem určených na rozvíjení rytmiky, jemné grafomotoriky, ale hlavně kouzelného světa fantazie. Těšíme se proto na první návštěvu dětí, otevřených nejednomu velkému dobrodružství, jež na ně čeká na stránkách knížek nebo také v muzejních depozitářích!


Pohádky pro Jeníčka (CČČD 12.)Pohádky pro Jeníčka (CČČD 12.)Pohádky pro Jeníčka (CČČD 12.)Pohádky pro Jeníčka (CČČD 12.)Pohádky pro Jeníčka (CČČD 12.)Pohádky pro Jeníčka (CČČD 12.)Pohádky pro Jeníčka (CČČD 12.)Pohádky pro Jeníčka (CČČD 12.)Pohádky pro Jeníčka (CČČD 12.)Pohádky pro Jeníčka (CČČD 12.)Pohádky pro Jeníčka (CČČD 12.)Pohádky pro Jeníčka (CČČD 12.)