příspěvková organizace Ministerstva kultury

Pohádky pro Jeníčka (CČČD 13.)

Dnes se uskutečnilo poslední setkání v tomto kalendářním roce s dětmi z Lesního klubu.

Vzhledem k adventnímu času jsme vybrali nádherné vánoční čtení z pera Pospíšilové Zuzany.

Jako překvapení pro rodiče, vyrobili děti papírové Andělíčky. Za krásné inspirace děkujeme paní Martině Trousilové. Překvapením pro všechny byla ale hlavně návštěva svatého Mikuláše, který shledal, že muzejní knihovnu navštěvují děti způsobné, sečtělé a odměny si zasluhující.

Všem tímto přejeme hezké Vánoční svátky a očekávaný dárek od Ježíška.

 

Použitá literatura:

Pospíšilová, Zuzana - Vánoční pohádky, vydala Grada Pulishing, a.s., Praha 2012

Trnková, Klára, Trnka, Jiří - Český rok, vydal: STUDIO trnka s.r.o., 2009, kapitola: Zimní obyčeje

 

 

Rodičům doporučujeme:

www.celeceskoctedetem.cz:

„Posláním obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem. My neříkáme "Jdi a čti si!", ale "Pojď, budu ti  číst". – Stačí 20 minut denně. Každý den.“

 

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

se do kampaně Česko čte dětem aktivně zapojilo od ledna 2017. Kromě čtení se budou děti věnovat i činnostem určených na rozvíjení rytmiky, jemné grafomotoriky, ale hlavně kouzelného světa fantazie. Těšíme se proto na první návštěvu dětí, otevřených nejednomu velkému dobrodružství, jež na ně čeká na stránkách knížek nebo také v muzejních depozitářích!