příspěvková organizace Ministerstva kultury

Pohádky pro Jeníčka (CČČD 14.)

Do našeho projektu Celé Česko čte dětem se zapojila i Základní škola v Horním Němčí, jmenovitě její prvňáčci.

Četlo se ze vzácného "nálezu" deníku malého Jana Komenského. Během textu si děti povídali o různých povoláních a učili se málo používaná či téměř zaniklá slova.

Po čtení hledali v prostorách Staré školy indicie, díky kterým pak děti hádali, co přínosného vymyslel Komenský pro školství 17. století.

Za odměnu si prošli výpravnou výstavu Predátoři, na niž jste také všichni srdečně zváni.

 

Použitá literatura:

Ďurďová, Magdaléna - Můj milý deníčku, Uherský Brod 2018

 

Jako bonus přidáváme do fotogalerie i snímek nejmladší návštěvnice naší badatelny, jejíž velký zájem o knížky přinesl pravidelnou spolupráci s naší knihovnou. Její součástí je i výuka šití knih a zrovna dnes jsme pracovali na autorské knize skvělého ilustrátora Dalibora Nesnídala - Jak se dělá kancionál (vydal D. Nesnídal, Žlutice 2018). Výsledkem bude vazba zavěšovaná, poloplátěná, ozdobená škrobovým papírem a s předsádkou z lihového papíru. Vše vyrobeno zde v naší knihovně zručnou desetiletou badatelkou Luckou.

 

 

Rodičům doporučujeme:

www.celeceskoctedetem.cz:

„Posláním obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem. My neříkáme "Jdi a čti si!", ale "Pojď, budu ti  číst". – Stačí 20 minut denně. Každý den.“

 

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

se do kampaně Česko čte dětem aktivně zapojilo od ledna 2017. Kromě čtení se budou děti věnovat i činnostem určených na rozvíjení rytmiky, jemné grafomotoriky, ale hlavně kouzelného světa fantazie. Těšíme se proto na první návštěvu dětí, otevřených nejednomu velkému dobrodružství, jež na ně čeká na stránkách knížek nebo také v muzejních depozitářích! 

 

Mimořádné opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19.
Od 1. září 2020 při vstupu do všech vnitřních prostor našeho muzea je nutná
ochrana dýchacích cest ROUŠKOU.
Děkujeme za pochopení.

 

 

„J S M E   M U Z E U M   Z O D P O V Ě D N É   A   B E Z P E Č N É“

 

A   K   T   U   Á   L   N   Ě : NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD | PROVOZ KNIHOVNY od 8. 6.


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999