příspěvková organizace Ministerstva kultury

Pohádky pro Jeníčka (CČČD 3.)

Pohádky pro Jeníčka (CČČD 3.)

 

Kampaň Celé Česko čte dětem již potřetí přivedla do muzea skupinku dětí těšící se na čtenou pohádku. Aby se dětem název akce lépe pamatoval, přejmenovali jsme jej na Pohádky pro Jeníčka.

 

20. 3. 2017, čekal na děti Hurvínek s panem Spejblem, Žerykem i Máničkou. Kromě čtení o tom, co všechno tahle skupina dokáže provádět, zahrála paní knihovnice a paní učitelka improvizované představení v ručně vyrobeném divadéku. Děti se pak s chutí pustili do výroby vlastních loutek a naše maličké divadélko se pak opakovaně otřásalo v základech.

 

Použitá literatura:

Kirschner Miloš, Straka Vladimír - Hurvínkovy prázdniny, vydal: Západočeské nakladatetství Plzeň, 1981

Trnková Klára - Český rok, vydal: STUDIO trnka s.r.o., Praha 2009

 

Rodičům doporučujeme:

www.celeceskoctedetem.cz:

„Posláním obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem. My neříkáme "Jdi a čti si!", ale "Pojď, budu ti  číst". – Stačí 20 minut denně. Každý den.“

 

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

se do kampaně Česko čte dětem aktivně zapojilo od ledna 2017. Kromě čtení se budou děti věnovat i činnostem určených na rozvíjení rytmiky, jemné grafomotoriky, ale hlavně kouzelného světa fantazie. Těšíme se proto na první návštěvu dětí, otevřených nejednomu velkému dobrodružství, jež na ně čeká na stránkách knížek nebo také v muzejních depozitářích!


Pohádky pro Jeníčka (CČČD 3.)Pohádky pro Jeníčka (CČČD 3.)Pohádky pro Jeníčka (CČČD 3.)