příspěvková organizace Ministerstva kultury

Pohádky pro Jeníčka (CČČD 4.)

Pohákdy pro Jeníčka 4Pohákdy pro Jeníčka 4

 

Pohádky pro Jeníčka, akce v rámci kampaně Celé Česko čte dětem, se pro tentokrát přenesla do prostor nově zrekonstruovaných expozic. Děti si dlouze procházely starou školu i moderní multimediální sál a se zájmem poslouchaly výklad paní učitelky k jednotlivým exponátům.

Pro tvoření využily venkovního atria, kde vyrobily dárek svým maminkám, dodatečně k jejich svátku

 

K četbě byla vybrána knížka, která aktivně zapojuje děti do čtení a jejíž úvodní příběh se tematicky odehrává také ve škole.

 

Použitá literatura: Clevin Jorgen, JAKUB A JÁCHYM, Albatros, Praha 1981, ilustrace: Zmatlíková Helena

 

Rodičům doporučujeme:

www.celeceskoctedetem.cz:

„Posláním obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem. My neříkáme "Jdi a čti si!", ale "Pojď, budu ti číst". – Stačí 20 minut denně. Každý den.“

 

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

se do kampaně Česko čte dětem aktivně zapojilo od ledna 2017. Kromě čtení se budou děti věnovat i činnostem určených na rozvíjení rytmiky, jemné grafomotoriky, ale hlavně kouzelného světa fantazie. Těšíme se proto na první návštěvu dětí, otevřených nejednomu velkému dobrodružství, jež na ně čeká na stránkách knížek nebo také v muzejních depozitářích!


Pohádky pro Jeníčka (CČČD 4.)Pohádky pro Jeníčka (CČČD 4.)Pohádky pro Jeníčka (CČČD 4.)Pohádky pro Jeníčka (CČČD 4.)Pohádky pro Jeníčka (CČČD 4.)