příspěvková organizace Ministerstva kultury

Pohádky pro Jeníčka (CČČD 6.)

Pohádky pro Jeníčka (CČČD 6.)

 

Podzim patří k oblíbeným ročním obdobím pro Dětský lesní klub Jabloňka z Újezdce u Luhačovic.

Snažili jsme se proto přenést většinu aktivit do parku pod muzeem.

 

Krásně zbarvené listí jsme pak využili při výrobě pravých halloweenských ozdob. Nesměli bychom ovšem být v muzeu, abychom si při tom nepovídali o klasických českých tradicích a zvycích spojených s tímto obdobím.

 

Použitá literatura:

Erben Karel Jaromír - České pohádky, vydal: Albatros, Praha 1971

Trnková Klára - Český rok, vydal: STUDIO trnka s.r.o., Praha 2009

 

Rodičům doporučujeme:

www.celeceskoctedetem.cz:

„Posláním obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem. My neříkáme "Jdi a čti si!", ale "Pojď, budu ti  číst". – Stačí 20 minut denně. Každý den.“

 

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

se do kampaně Česko čte dětem aktivně zapojilo od ledna 2017. Kromě čtení se budou děti věnovat i činnostem určených na rozvíjení rytmiky, jemné grafomotoriky, ale hlavně kouzelného světa fantazie. Těšíme se proto na první návštěvu dětí, otevřených nejednomu velkému dobrodružství, jež na ně čeká na stránkách knížek nebo také v muzejních depozitářích!


Pohádky pro Jeníčka (CČČD 6.)Pohádky pro Jeníčka (CČČD 6.)Pohádky pro Jeníčka (CČČD 6.)Pohádky pro Jeníčka (CČČD 6.)Pohádky pro Jeníčka (CČČD 6.)Pohádky pro Jeníčka (CČČD 6.)Pohádky pro Jeníčka (CČČD 6.)Pohádky pro Jeníčka (CČČD 6.)