příspěvková organizace Ministerstva kultury

Pohřeb Václava hraběte z Kounic (1913)

 

Foto Václav Bartoň, 1913

 

Pohřeb Václava hraběte z Kounic. Dne 14. října 1913 na Panském domě v Uherském Brodě zemřel Václav hrabě z Kounic. Pohřební obřad byl stanoven na 17. října ve farním chrámu Neposkvrněného početí Panny Marie. Po jeho skončení se odsud vydal smuteční průvod čítající několik stovek osob přes Dolní náměstí Komenského ulicí (dnes bří Lužů) k vlakovému nádraží, kde již stál připravený speciální vagon přistavený z Vídně. Ještě před odjezdem byla u vagonu umístěna rakev s ostatky hraběte na katafalk, u něhož pronesl svůj smuteční projev rektor brněnského vysokého učení technického, profesor Antonín Smrček. Smuteční vlak, který směřoval do Prahy, měl zastávku ve Slavkově a Brně. Po příjezdu vlaku do Prahy, proběhl 19. října pohřební obřad v Panny Marie před Týnem a poté byly ostatky Václava hraběte Kounic za velké účasti smutečních hostů uloženy na smíchovském hřbitově Malvazinky.

 

Mimořádné opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19.
Od 1. září 2020 při vstupu do všech vnitřních prostor našeho muzea je nutná
ochrana dýchacích cest ROUŠKOU.
Děkujeme za pochopení.

 

 

„J S M E   M U Z E U M   Z O D P O V Ě D N É   A   B E Z P E Č N É“

 

A   K   T   U   Á   L   N   Ě : NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD | PROVOZ KNIHOVNY od 8. 6.


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999