příspěvková organizace Ministerstva kultury

Pohřeb Václava hraběte z Kounic (1913)

Pohřeb Václava hraběte z Kounic (1913)

 

Foto Václav Bartoň, 1913

 

Pohřeb Václava hraběte z Kounic. Dne 14. října 1913 na Panském domě v Uherském Brodě zemřel Václav hrabě z Kounic. Pohřební obřad byl stanoven na 17. října ve farním chrámu Neposkvrněného početí Panny Marie. Po jeho skončení se odsud vydal smuteční průvod čítající několik stovek osob přes Dolní náměstí Komenského ulicí (dnes bří Lužů) k vlakovému nádraží, kde již stál připravený speciální vagon přistavený z Vídně. Ještě před odjezdem byla u vagonu umístěna rakev s ostatky hraběte na katafalk, u něhož pronesl svůj smuteční projev rektor brněnského vysokého učení technického, profesor Antonín Smrček. Smuteční vlak, který směřoval do Prahy, měl zastávku ve Slavkově a Brně. Po příjezdu vlaku do Prahy, proběhl 19. října pohřební obřad v Panny Marie před Týnem a poté byly ostatky Václava hraběte Kounic za velké účasti smutečních hostů uloženy na smíchovském hřbitově Malvazinky.