příspěvková organizace Ministerstva kultury

POKYNY PRO AUTORY

Příspěvky zasílejte elektronickou poštou (pospisilova@mjakub.cz) nebo na elektronickém nosiči, případně ve strojopisné podobě na adresu redakce (Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě, Přemysla Otakara II. 37, 688 12 Uherský Brod).

 

Ke každému článku (rozsah přibližně 15 normostran, delší rozsah, prosím, konzultujte) je třeba dodat résumé v anglickém jazyce (rozsah max. 500 znaků). U cizojazyčných textů je vyžadováno české résumé (může zajistit redakce).

 

Články jsou recenzovány a jejich zveřejnění je podmíněno kladným vyjádřením recenzentů a schválením redakční radou.

 

Časopis nepožaduje poplatky za podání či recenzní posouzení článků.

 

Zásady úpravy textu v SCetH 

Editing Principles for Publications in SCetH 

 Zásady úpravy textu v časopise Studia Comeniana et historica

 

Úprava textu:

 • Název příspěvku: versálkami Times New Roman, velikost 14 tučně.
 • Jméno autora: versálkami Times New Roman, velikost 12.
 • Text článku: Times New Roman, velikost 12, řádkování 1,5.
 • Text poznámek: Times New Roman, velikost 10, řádkování 1.

 

  Citovaná literatura, prameny a zdroje:


  Monografie:

  • Johannes Piscator, In Apocalypsin Johannis commentarius, Herborn 1613.
  • Milada Blekastad (ed.), Unbekannte Briefe des Comenius und seinerFreunde 1641–1661, Ratingen – Kastellaun 1976.
  • John Robert Christianson – Alena Hadravová – Petr Hadrava – Martin Šolc (edd.), Tycho Brahe and Prague: Crossroads of European Science. Proceedings of the International Symposium on the History of Science in the Rudolfine Period, Prague, 22–25 October 2001, Frankfurt am Main 2002.

   

  Článek ve sborníku:

  • Werner Korthaase, Philipp Melanchthon, Praeceptor Germaniae, sein Einfluß in Deutschland, Böhmen und Mähren, in: Reinhard Golz – Wolfgang Mayrhofer (Hrsg.), Einflüsse von Luther und Melanchthonaufdas Bildungswesen in Mittel- und Osteuropa, Münster 1997, s. 100–136.

   

  Článek v časopise:

  • Milan Kopecký, J. V. Andreae a J. A. Komenský: literární analogie a diference, SCetH XVIII, 1988, č. 35, s. 160–168.

   

  Archivní prameny:

  • MZA Brno, fond G 486, i. č. 565, f. 45.

   

  Elektronické zdroje, web:

  • Vladimír Urbánek, Komenský a vizionáři sedmnáctého století, Katolický týdeník [online], dostupné z: http://www.katyd.cz/clanky/komensky-a-vizionari-sedmnacteho-stoleti.html [cit. 8. 12. 2015].

   

  Opakovaná citace:

  • Pokud je citováno ze stejného zdroje opakovaně, píše se v následující poznámce: Ibid., s. 78.
  • Je-li odkaz na jiném místě poznámkového aparátu, uvádí se: W. Korthaase, Philipp Melanchthon, Praeceptor Germaniae, op. cit., s. 120.

   

  REKONSTRUKCE EXPOZICE – 3. etapa

  Dne 20. září 2021 se rozloučíme se současnou expozicí „Jan Amos Komenský lidstvu",

  která důstojně provázela návštěvníky od roku 1992. Za téměř 30 let jejího trvání se do expozice

  zasahovalo minimálně, nyní však nadešel čas pro dokončení rekonstrukce prostor muzea,

  obměnu vystavených sbírek i koncepčního řešení.

  Ostatní části muzea – Stará škola, Informatorium, Starožitnosti Uherskobrodska i krátkodobé výstavy –

  budou po celou dobu rekonstrukce otevřeny jako obvykle.

  Děkujeme Vám za přízeň a uděláme vše pro to, abychom Vás 28. března 2022,

  v den 430. výročí narození Jana Amose, slavnostně přivítali v novém.

   

   

  Návštěvní řád


  virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

   

  2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


   

   


  zasílání novinek – ZDE

  Muzejní kavárna

   

   

  kontakt informace muzeum odkazy

  Muzeum Jana Amose Komenského

  Přemysla Otakara II. 37
  688 12 UHERSKÝ BROD
  Česká republika, EUROPE

  tel.: +420 572 63 22 88-9

  www.mjakub.cz

  muzeum@mjakub.cz

  ID datové schránky: iw39kef

  OTVÍRACÍ DOBA

  VSTUPNÉ

  BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

  PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

  CENÍK kopírovaného materiálu

  měsíční pozvánky 2020:

  ČERVEN

  info pro transport výstav

  Fakturační údaje
  Výroční zprávy MJAKUB / CMN
  Zřizovací listina
  Interní protikorupční program

  Všeob. obch. podmínky (e-shop)
  Sloupový sál

  Atrium

  Japonská zahrada

  ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
  Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

  Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

  Veřejné zakázky

  GDPR

  Ministerstvo kultury ČR

  Asociace muzeí a galerií ČR
  Profesní etický kodex ICOM

  – INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999