příspěvková organizace Ministerstva kultury

Vědecká rada muzea

Spolupráce na řízení instituce jako odborného pracoviště, a to v souladu se zřizovací listinou Prof. Pavel Floss Dr. Martin Steiner Dr. Marta Bečková Dr. Jiří Beneš Doc. Karel Floss Prof. Petr Horák Dr. František Hýbl Dr. Ondřej Jakubec Dr. Jiří Just Prof. Tomáš Knoz Dr. Jozef Matula Doc. Jiří Mikulec Prof. Jaroslav Pánek Dr. Miroslav Vaškových Prof. Michaela Soleiman pour Hashemi Dr. Vladimír Urbánek Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě ODKAZ (KE STAŽENÍ) ZDE: PDF

Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost MJAKUB

Nákupy sbírkových předmětů

 

předseda

PhDr. Ivan Plánka

 

členové

Mgr. Lukáš Čoupek, Ph.D.

Mgr. Josef Fantura

PhDr. Romana Habartová

Mgr. Tomáš Hamrlík

PhDr. František Hýbl

PhDr. Vít Trachtulec

 

 

aktualizováno: 12. 1. 2018