příspěvková organizace Ministerstva kultury

Vědecká rada muzea

Spolupráce na řízení instituce jako odborného pracoviště, a to v souladu se zřizovací listinou

Prof. Pavel Floss
Dr. Martin Steiner
Dr. Marta Bečková
Dr. Jiří Beneš
Doc. Karel Floss
Prof. Petr Horák
Dr. František Hýbl
Dr. Ondřej Jakubec
Dr. Jiří Just
Prof. Tomáš Knoz
Dr. Jozef Matula
Doc. Jiří Mikulec
Prof. Jaroslav Pánek
Dr. Miroslav Vaškových
Prof. Michaela Soleiman pour Hashemi
Dr. Vladimír Urbánek


Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014
úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů
Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě
ODKAZ (KE STAŽENÍ) ZDE: PDF

Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost MJAKUB

Nákupy sbírkových předmětů

 

předseda

PhDr. Ivan Plánka

 

členové

Mgr. Lukáš Čoupek, Ph.D.

Mgr. Josef Fantura

PhDr. Romana Habartová

Mgr. Tomáš Hamrlík

PhDr. František Hýbl

PhDr. Vít Trachtulec

 

 

 

aktualizováno: 12. 1. 2018