příspěvková organizace Ministerstva kultury

Vědecká rada muzea

VĚDECKÁ RADA


prof. PhDr. Pavel Floss (Univerzita Palackého v Olomouci)
PhDr. Martin Steiner (Filosofický ústav AV ČR, Praha)
PhDr. Marta Bečková, CSc. (Filosofický ústav AV ČR, Praha)
PhDr. Jiří Beneš (Filosofický ústav AV ČR, Praha)
doc. PhDr. Karel Floss (Sázava)
prof. PhDr. Petr Horák, CSc. (Univerzita Pardubice)
PhDr. František Hýbl (Olomouc)
doc. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D. (Masarykova Univerzita, Brno)
Mgr. Jiří Just, Th.D. (Historický ústav AV ČR, Praha)
prof.  PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D. (Masarykova Univerzita, Brno)

prof. PhDr. Jan Kumpera, CSc. (Západočeská univerzita v Plzni) 
PhDr. Jozef Matula, Ph.D. (Žilina, Slovensko)
prof.  PhDr. Jiří Mikulec, CSc. (Historický ústav AV ČR, Praha)
prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., dr.h.c. (Český historický ústav v Římě; Historický ústav AV ČR, Praha)
PhDr. Vladimír Urbánek, Ph.D. (Filosofický ústav AV ČR, Praha)

Mgr. Miroslav Vaškových, Ph.D. (Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě)
prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc. (Masarykova Univerzita, Brno)

Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost MJAKUB

Nákupy sbírkových předmětů

 

předseda

PhDr. Ivan Plánka

 

členové

Mgr. Lukáš Čoupek, Ph.D.

Mgr. Josef Fantura

PhDr. Romana Habartová

Mgr. Tomáš Hamrlík

PhDr. František Hýbl

PhDr. Vít Trachtulec

 

 

aktualizováno: 30. 11. 2022