příspěvková organizace Ministerstva kultury

porota Musaionfilmu 2019

odkaz: MUSAIONFILM 2019 | PŘIHLÁŠKY – OSOBNÍ ÚČAST

 

 

HLASUJÍCÍ ČLENOVÉ:

 

předseda poroty

 

1. prof. MgA. Rudolf ADLER – 1. lektor Musaionfilmu 2019

 

 

členové poroty

 

2. PhDr. Petr Slinták – 2. lektor Musaionfilmu 2019

 

3. Mgr. Miroslav Vaškových, Ph.D., ředitel Muzea J. A. Komenského v Uh. Brodě

 

4. Mgr. Jarmila Šlaisová – emeritní ředitelka IMPULS Hradec Králové, pořadatel a porotce filmových přehlídek (FILMDAT)

 

5. Václav Hron – kameraman TV Noe, zástupce Musaionfilmu 1998–2019

 

 

 

TAJEMNÍK POROTY (bez hlasovacího práva)

 

Mgr. Aleš Kapsa – programový ředitel Musaionfilmu (Muzeum J. A. Komenského v Uh. Brodě)