příspěvková organizace Ministerstva kultury

 

VEŠKERÉ NABÍZENÉ ZBOŽÍ JE MOŽNO SI ZAKOUPIT TAKÉ V POKLADNĚ MUZEA

Poslední pokus českého exilu kolem Komenského o zvrat v zemích české koruny


Poslední pokus českého exilu kolem Komenského o zvrat v zemích české koruny


KUMPERA, Jan – HEJNIC, Josef Poslední pokus českého exilu kolem Komenského o zvrat v zemích české koruny Edice dosud neznámých tajných plánů plukovníka Václava Sadovského ze Sloupna Brno; Uherský Brod : Muzejní a vlastivědná společnost; Muzeum J.A.Komenského, 1988. 93 s., 23 s. obr. příloha. Plzeňský historik prof. Jan Kumpera a pražský klasický filolog prof. Josef Hejnic předkládají texty, dosud nepublikované, které dokumentují, že čeští exulanti roku 1628 nesložili ruce v klín ani po rozhodující mírové smlouvě z Münsteru a Osnabrücku a pokoušeli se znovu o zvrat v rozdělení střední Evropy pod dědičnou habsburskou vládu. Komenského naděje jejich aktivitami znovu ožily: „Pokud jde o pozvání vyhnanců našeho národa do Irska, …. je tu naděje na návrat do vlasti, kterou většina z nich má v srdci, náležím mezi ně, abych přiznal pravdu, také já …“ (z dopisu Komenského Samuelu Hartlibovi, březen 1658)
17 Kč
Počet kusů:  objednat objednat