příspěvková organizace Ministerstva kultury

! VEŠKERÉ NABÍZENÉ ZBOŽÍ JE MOŽNO SI ZAKOUPIT V POKLADNĚ MUZEA !

***


Poslední pokus českého exilu kolem Komenského o zvrat v zemích české koruny
KUMPERA, Jan – HEJNIC, Josef Poslední pokus českého exilu kolem Komenského o zvrat v zemích české koruny Edice dosud neznámých tajných plánů plukovníka Václava Sadovského ze Sloupna Brno; Uherský Brod : Muzejní a vlastivědná společnost; Muzeum J.A.Komenského, 1988. 93 s., 23 s. obr. příloha. Plzeňský historik prof. Jan Kumpera a pražský klasický filolog prof. Josef Hejnic předkládají texty, dosud nepublikované, které dokumentují, že čeští exulanti roku 1628 nesložili ruce v klín ani po rozhodující mírové smlouvě z Münsteru a Osnabrücku a pokoušeli se znovu o zvrat v rozdělení střední Evropy pod dědičnou habsburskou vládu. Komenského naděje jejich aktivitami znovu ožily: „Pokud jde o pozvání vyhnanců našeho národa do Irska, …. je tu naděje na návrat do vlasti, kterou většina z nich má v srdci, náležím mezi ně, abych přiznal pravdu, také já …“ (z dopisu Komenského Samuelu Hartlibovi, březen 1658)
17 Kč
Počet kusů:   objednat 

 

REKONSTRUKCE EXPOZICE – 3. etapa

Dne 20. září 2021 se rozloučíme se současnou expozicí „Jan Amos Komenský lidstvu",

která důstojně provázela návštěvníky od roku 1992. Za téměř 30 let jejího trvání se do expozice

zasahovalo minimálně, nyní však nadešel čas pro dokončení rekonstrukce prostor muzea,

obměnu vystavených sbírek i koncepčního řešení.

Ostatní části muzea – Stará škola, Informatorium, Starožitnosti Uherskobrodska i krátkodobé výstavy –

budou po celou dobu rekonstrukce otevřeny jako obvykle.

Děkujeme Vám za přízeň a uděláme vše pro to, abychom Vás 28. března 2022,

v den 430. výročí narození Jana Amose, slavnostně přivítali v novém.

 

 

Návštěvní řád


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 

 


zasílání novinek – ZDE

Muzejní kavárna

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999