příspěvková organizace Ministerstva kultury

! VEŠKERÉ NABÍZENÉ ZBOŽÍ JE MOŽNO SI ZAKOUPIT V POKLADNĚ MUZEA !

Z DŮVODU PANDEMIE

OD 15. 3. 2021 AŽ DO ODVOLÁNÍ

NEPŘIJÍMÁME OBJEDNÁVKY


Poslední pokus českého exilu kolem Komenského o zvrat v zemích české koruny
KUMPERA, Jan – HEJNIC, Josef Poslední pokus českého exilu kolem Komenského o zvrat v zemích české koruny Edice dosud neznámých tajných plánů plukovníka Václava Sadovského ze Sloupna Brno; Uherský Brod : Muzejní a vlastivědná společnost; Muzeum J.A.Komenského, 1988. 93 s., 23 s. obr. příloha. Plzeňský historik prof. Jan Kumpera a pražský klasický filolog prof. Josef Hejnic předkládají texty, dosud nepublikované, které dokumentují, že čeští exulanti roku 1628 nesložili ruce v klín ani po rozhodující mírové smlouvě z Münsteru a Osnabrücku a pokoušeli se znovu o zvrat v rozdělení střední Evropy pod dědičnou habsburskou vládu. Komenského naděje jejich aktivitami znovu ožily: „Pokud jde o pozvání vyhnanců našeho národa do Irska, …. je tu naděje na návrat do vlasti, kterou většina z nich má v srdci, náležím mezi ně, abych přiznal pravdu, také já …“ (z dopisu Komenského Samuelu Hartlibovi, březen 1658)
17 Kč
Počet kusů:   objednat 

 

Mimořádné opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19.
Od 1. září 2020 při vstupu do všech vnitřních prostor našeho muzea je nutná
ochrana dýchacích cest ROUŠKOU.
Děkujeme za pochopení.

 

 

„J S M E   M U Z E U M   Z O D P O V Ě D N É   A   B E Z P E Č N É“

 

A   K   T   U   Á   L   N   Ě : NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD | PROVOZ KNIHOVNY od 8. 6.


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999