příspěvková organizace Ministerstva kultury

Predátoři ptačí říše – dravci a sovy

HEZKÉ FOTO Z VERNISÁŽE naleznete na stránkách města Uherský Brod ZDE (v dolní části stránky).

DALŠÍ FOTO Z VERNISÁŽE (na stránkách Stanice ochrany fauny Hluk, o. s.) ZDE

Muzeum J. A. Komenského
ve spolupráci s Muzeem východních Čech v Hradci Králové
Vás zvou na výstavu

PREDÁTOŘI PTAČÍ ŘÍŠE – dravci a sovy

výstava zoologických preparátů

VERNISÁŽ
v pátek 7. února 2014, 17.00 hodin
sloupový sál Muzea JAK v Uh. Brodě

úvodní slovo
Mgr. Josef Hotový (autor výstavy)
Muzeum východních Čech

komentovaná ukázka živých dravců
orel, káně, puštík, výr, poštolka
Stanice ochrany fauny Hluk

na vernisáž vstup zdarma

výstava trvá do 4. května 2014
v malém výstavním sále a "staré třídě" 

 

Mimořádné opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19.
Od 1. září 2020 při vstupu do všech vnitřních prostor našeho muzea je nutná
ochrana dýchacích cest ROUŠKOU.
Děkujeme za pochopení.

 

 

„J S M E   M U Z E U M   Z O D P O V Ě D N É   A   B E Z P E Č N É“

 

A   K   T   U   Á   L   N   Ě : NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD | PROVOZ KNIHOVNY od 8. 6.


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999