příspěvková organizace Ministerstva kultury

Předbranský mlýn (2. pol. 20. let 20. stol.)

Předbranský mlýn (2. pol. 20. let 20. stol.)

 

Foto Ladislav Vladyka, 2. pol. 20. let 20. stol.

 

Fotografie Předbranského mlýna, který je poprvé zmiňován jako panský již v roce 1667. Původně byl vybudován pro pohon spodní vodou z potoka, který se táhl předměstím k Rybářské ulici. Společně s vedlejší budovou panského pivovaru a nedaleké panské pálenice tvořil mlýn komplex panských stavení na předměstí Uherského Brodu. V roce 1914 však tento mlýn vyhořel a zůstal v sutinách. Teprve v listopadu 1928 mlýn zahájil svoji činnost díky mlynáři Eduardu Stratilovi, který jej znovu vybudoval a opatřil novou výrobní technologií.