příspěvková organizace Ministerstva kultury

Předolympijský Peking

Muzeum Jana Amose Komenského ve spolupráci
s Velvyslanectvím Čínské lidové republiky
a Regionálním muzeem v Teplicích

uspořádali putovní výstavu velkoformátových fotografií čínských autorů

PŘEDOLYMPIJSKÝ PEKING / DYNAMIC BEIJING

Rozsáhlý soubor snímků představoval současnou tvář čínského velkoměsta.
Jeho všední život zachycovala dvacítka fotografií českého autora Dušana Špičky.

vernisáž proběhla
pátek 23. listopadu 2007, 17:00

úvodní slovo měli
PhDr. Pavel Popelka, CSc.
PhDr. Dušan Špička

kulturní program
dvě čínské básně
(recitace Roman Švehlík)

Sloupový sál, nová třída
výstava byla prodloužena do 3. února 2008

(velkoformátové fotografie putovaly dále do Kulturního domu Leoše Janáčka v Havířově)


 

 

Mimořádné opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19.
Od 1. září 2020 při vstupu do všech vnitřních prostor našeho muzea je nutná
ochrana dýchacích cest ROUŠKOU.
Děkujeme za pochopení.

 

 

„J S M E   M U Z E U M   Z O D P O V Ě D N É   A   B E Z P E Č N É“

 

A   K   T   U   Á   L   N   Ě : NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD | PROVOZ KNIHOVNY od 8. 6.


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999