příspěvková organizace Ministerstva kultury

přehled seminářů Musaionfilm 1998--2014

odborné semináře a přednášky Musaionfilmu (1998--2014)

40.
přednáška s projekcí – Mgr. J. Šlaisová (Škola audiovizuální tvorby IMPULS)
„Studentské filmy“ (60 min.)
2014 / 11.30

39.
lektorský seminář s projekcí – dramaturg prof. Mgr. Jan Gogola
„Od nápadu ke scénáři“ (60 min.)
2014 / 17.00

38.
lektorský seminář s projekcí – režisér doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D.
„Odbornost versus banalizace – zobrazení světa muzeí a muzejníků ve filmu“ (60 min.)
2014 / 16.00

37.
lektorský seminář s projekcí – režisér prof. Mgr. R. Adler (KDT FAMU)
„Portrétní dokument jako esej“ (90 min.)
2014 / 16.30

36.
Škola audiovizuální tvorby Impuls Hradec Králové IV
přednáška s projekcí
Mgr. Jarmila Šlaisová (Středisko amatérské kultury IMPULS, Hr. Králové)
Musaionfilm 2013 / pátek 7. 6. 2013, 11.30--13.00

35.
Edukační video
přednáška s projekcí
Mgr. Kateřina Tomešková (Muzeum Komenského Přerov)
Musaionfilm 2013 / pátek 7. 6. 2013, 10.30--11.30 (nová třída)

34.
Retrospektiva režiséra Zdeňka Flídra
lektorský seminář s projekcí k tématu Podoby víry a ukázky z další vlastní tvorby. Premiéra filmu a ukázky z filmů.
Mgr. Zdeněk Flídr (ZF Film Praha)
Musaionfilm 2013 / čtvrtek 6. 6. 2013, 16:30--18:45 (nová třída)

33.
Co je to filmová řeč?
odborný seminář
Prof. Mgr. Rudolf Adler (Katedra dokumentární tvorby FAMU, Praha)
Musaionfilm 2013 / středa 5. 6. 2013, 15:15--17:30 (nová třída)

32.
Škola audiovizuální tvorby Impuls Hradec Králové III
přednáška s projekcí
Mgr. Jarmila Šlaisová - umělecká ředitelka festivalu CinemaOpen (Středisko amatérské kultury IMPULS, Hr. Králové)
Prof. Mgr. Rudolf Adler (KDT FAMU)
Musaionfilm 2012 / pátek 8.6.2012, 9:45 - 11:45

31.
Retrospektiva režiséra Jaroslava Bařinky
autorská prezentace filmů ČT Ostrava: Maršov (cyklus Náš venkov), Važec 1932 (cyklus Osudové okamžiky) a U moravského Bivoje (cyklus Příběhy domů)
režisér Jaroslav Bařinka
Musaionfilm 2012 / čtvrtek 7.6.2012, 20:30 (nová třída)

30.
Časosběrná kinematografie profesora Jana Calábka
přednáška s projekcí
Mgr. Pavlína Vogelová a Ing. Jiří Hřib, CSc. / Moravská galerie v Brně, Mendelova univerzita v Brně
Musaionfilm 2012 / čtvrtek 7.6.2012, 17:00 - 18:00 (nová třída)

29.
Dokumentární formy - problematika jejich scénáře a základní dramaturgické pojmy
odborný seminář
Prof. Mgr. Rudolf Adler (Katedra dokumentární tvorby FAMU, Praha)
Musaionfilm 2012 / středa 6.6.2012, 16:30 - 18:30 (nová třída)

28.
Motivační filmy k animačním programům pro děti
přednáška s projekcí
Mgr. Kateřina Tomešková (Muzeum Komenského, Přerov)
Musaionfilm 2011 (14. roč.), 9. 6., 17:00 - 18:00

27.
Škola audiovizuální tvorby Impuls Hradec Králové II
přednáška s projekcí
Mgr. Jarmila Šlaisová (Středisko amatérské kultury, Hradec Králové)
Prof. Mgr. Rudolf Adler (KDT FAMU)
Musaionfilm 2011 (14. roč.), 9. 6., 15:30 - 17:00

26.
Věda a film - Film a věda
přednáška s projekcí
Prof. Mgr. Rudolf Adler (KDT FAMU)
Musaionfilm 2011 (14. roč.), 8. 6., 16:00 - 18:00

25.
Praktické školení s technikou II. (svícení, kamera - technika na místě)
přednáška a dílna s vlastní technikou účastníků přehlídky
Mgr. Jiří Myslík (KK FAMU)
Musaionfilm 2010 (13. roč.), 10. 6., 15:30 - 18:30
(I. část - viz odb. seminář č. 20)

24.
Škola audiovizuální tvorby Impuls Hradec Králové
přednáška s projekcí
Mgr. Jarmila Šlaisová (Středisko amatérské kultury, Hradec Králové)
Prof. Mgr. Rudolf Adler (KDT FAMU)
Musaionfilm 2010 (13. roč.), 10. 6., 13:30 - 15:30

23.
Soukromý a historický čas v dokumentárním filmu
přednáška s projekcí
Prof. Mgr. Rudolf Adler (KDT FAMU)
Musaionfilm 2010 (13. roč.), 9. 6., 16:30 - 18:30

22.
Dokumentaristický portrét - uplatnění různých žánrových modelů, etnografická linie tématu ve vlastní tvorbě
přednáška s ukázkou filmu Pěvci zpěvci
Prof. Mgr. Rudolf Adler (KDT FAMU)
Musaionfilm 2009 (12. roč.), 11. 6., 13:00 - 14:45

21.
Výrazové prostředky kinematografie ve světle historického vývoje
přednáška s ukázkou francouzského dokumentárního filmu
Prof. Mgr. Rudolf Adler (KDT FAMU)
Musaionfilm 2009 (12. roč.), 10. 6., 16:15 - 18:45

20.
Praktické školení s technikou I. (svícení, kamera - technika na místě)
přednáška a dílna s vlastní technikou účastníků přehlídky
Mgr. Jiří Myslík (KK FAMU)
Prof. Mgr. Rudolf Adler (KDT FAMU)
Musaionfilm 2008 (11. roč.), 5. 6., 12:00 - 15:00
(II. část - viz odb. seminář č. 25)

19.
Styl komentáře a průvodního slova v odborném filmu - slovo jako doplněk obrazu i samostatný scenáristický prvek
přednáška
Mgr. Robert Tamchyna (ČRo Praha)
Musaionfilm 2007 (10. roč.), 7. 6., 16:45

18.
Etnografický a antropologický film - prostor pro vědu i tvorbu
přednáška
Prof. Mgr. Rudolf Adler (KDT FAMU)
Musaionfilm 2007 (10. roč.), 6. 6., 15:45

17.
Komentář k dokumentárnímu filmu
přednáška
Mgr. Robert Tamchyna (ČRo Praha)
Musaionfilm 2006 (9. roč.), 8. 6., 17:00

16.
Etnografický a antropologický film jako inspirace pro tvorbu
přednáška
Prof. Mgr. Rudolf Adler (KDT FAMU)
Musaionfilm 2006 (9. roč.), 7. 6., 15:30

15.
Základy práce s kamerou
přednáška
Mgr. Juraj Fándli (FMK UTB Zlín)
Musaionfilm 2005 (8. roč.), 2. 6., 16:30

14.
Vlastní tvorba režiséra
ukázky filmů
Prof. Mgr. Rudolf Adler (KDT FAMU)
Musaionfilm 2005 (8. roč.), 1. 6., 17:00

13.
K problematice natáčení dokumentárních filmů
přednáška s ukázkami filmů
Jaroslav Bařinka
Musaionfilm 2004 (7. roč.), 2. 6., 16:00

12.
Námět a scénář v dokumentaristické praxi
přednáška s ukázkou filmu Obrazy starého sveta
Petr Hajn
Musaionfilm 2003 (6. roč.), 3. 6., 17:00

11.
Vlastní tvorba etnologa
autorská dílna a ukázky filmů
PhDr. Juraj Hamár, CSc. (FF KU Bratislava, SR)
Musaionfilm 2002 (5. roč.), 6. 6., 17:00

10.
Základy dokumentaristické praxe
praktický seminář k práci s kamerou a se zvukem spojený s předváděním nejnovější techniky pro využití v muzejní praxi
Petr Hajn
Musaionfilm 2002 (5. roč.), 5. 6., 15:00

9.
Vlastní tvorba režiséra
autorská dílna a ukázky filmů Petr Hajn (ČT Brno)
Musaionfilm 2001 (4. roč.), 6. 6., 17:00

8.
Vlastní tvorba etnologa
autorská dílna a ukázky filmů Daniel Luther, CSc. (Ústav etnologie SAV Bratislava, SR)
Musaionfilm 2001 (4. roč.), 6. 6., 17:00

7.
Vlastní tvorba režiséra
ukázka filmu Jeden rok
Břetislav Rychlík
Musaionfilm 2000 (3. roč.), 8. 6., 16:00

6.
Vlastní tvorba režiséra
ukázky
Jaroslav Bařinka
Musaionfilm 2000 (3. roč.), 7. 6., 18:00

5.
Vlastní tvorba režiséra
ukázky
Vladimír Merta
Musaionfilm 1999 (2. roč.), 10. 6., 19:00

4.
Vlastní tvorba režiséra
ukázky
Zdeněk Flídr
Musaionfilm 1999 (2. roč.), 10. 6., 16:30

3.
Vyšší odborná škola filmová ve Zlíně 1996 - 1998
ukázky z tvorby studentů
Jan Gogola
Musaionfilm 1999 (2. roč.), 10. 6., 10:50

2.
Vlastní tvorba režisérů
autorské dílny s ukázkami
Zdeněk Flídr
Petr Kudela
Musaionfilm 1998 (1. roč.), 12. 3., 19:30

1.
DVD pro archivace a informační systémy v expozicích
přednáška s předváděním techniky
Ing. Ladislav Goč (fy Softir)
Musaionfilm 1998 (1. roč.), 12. 3., 13:30 - 14:00