příspěvková organizace Ministerstva kultury

přehled seminářů Musaionfilm 1998--2014

odborné semináře a přednášky Musaionfilmu (1998--2014)

40.
přednáška s projekcí – Mgr. J. Šlaisová (Škola audiovizuální tvorby IMPULS)
„Studentské filmy“ (60 min.)
2014 / 11.30

39.
lektorský seminář s projekcí – dramaturg prof. Mgr. Jan Gogola
„Od nápadu ke scénáři“ (60 min.)
2014 / 17.00

38.
lektorský seminář s projekcí – režisér doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D.
„Odbornost versus banalizace – zobrazení světa muzeí a muzejníků ve filmu“ (60 min.)
2014 / 16.00

37.
lektorský seminář s projekcí – režisér prof. Mgr. R. Adler (KDT FAMU)
„Portrétní dokument jako esej“ (90 min.)
2014 / 16.30

36.
Škola audiovizuální tvorby Impuls Hradec Králové IV
přednáška s projekcí
Mgr. Jarmila Šlaisová (Středisko amatérské kultury IMPULS, Hr. Králové)
Musaionfilm 2013 / pátek 7. 6. 2013, 11.30--13.00

35.
Edukační video
přednáška s projekcí
Mgr. Kateřina Tomešková (Muzeum Komenského Přerov)
Musaionfilm 2013 / pátek 7. 6. 2013, 10.30--11.30 (nová třída)

34.
Retrospektiva režiséra Zdeňka Flídra
lektorský seminář s projekcí k tématu Podoby víry a ukázky z další vlastní tvorby. Premiéra filmu a ukázky z filmů.
Mgr. Zdeněk Flídr (ZF Film Praha)
Musaionfilm 2013 / čtvrtek 6. 6. 2013, 16:30--18:45 (nová třída)

33.
Co je to filmová řeč?
odborný seminář
Prof. Mgr. Rudolf Adler (Katedra dokumentární tvorby FAMU, Praha)
Musaionfilm 2013 / středa 5. 6. 2013, 15:15--17:30 (nová třída)

32.
Škola audiovizuální tvorby Impuls Hradec Králové III
přednáška s projekcí
Mgr. Jarmila Šlaisová - umělecká ředitelka festivalu CinemaOpen (Středisko amatérské kultury IMPULS, Hr. Králové)
Prof. Mgr. Rudolf Adler (KDT FAMU)
Musaionfilm 2012 / pátek 8.6.2012, 9:45 - 11:45

31.
Retrospektiva režiséra Jaroslava Bařinky
autorská prezentace filmů ČT Ostrava: Maršov (cyklus Náš venkov), Važec 1932 (cyklus Osudové okamžiky) a U moravského Bivoje (cyklus Příběhy domů)
režisér Jaroslav Bařinka
Musaionfilm 2012 / čtvrtek 7.6.2012, 20:30 (nová třída)

30.
Časosběrná kinematografie profesora Jana Calábka
přednáška s projekcí
Mgr. Pavlína Vogelová a Ing. Jiří Hřib, CSc. / Moravská galerie v Brně, Mendelova univerzita v Brně
Musaionfilm 2012 / čtvrtek 7.6.2012, 17:00 - 18:00 (nová třída)

29.
Dokumentární formy - problematika jejich scénáře a základní dramaturgické pojmy
odborný seminář
Prof. Mgr. Rudolf Adler (Katedra dokumentární tvorby FAMU, Praha)
Musaionfilm 2012 / středa 6.6.2012, 16:30 - 18:30 (nová třída)

28.
Motivační filmy k animačním programům pro děti
přednáška s projekcí
Mgr. Kateřina Tomešková (Muzeum Komenského, Přerov)
Musaionfilm 2011 (14. roč.), 9. 6., 17:00 - 18:00

27.
Škola audiovizuální tvorby Impuls Hradec Králové II
přednáška s projekcí
Mgr. Jarmila Šlaisová (Středisko amatérské kultury, Hradec Králové)
Prof. Mgr. Rudolf Adler (KDT FAMU)
Musaionfilm 2011 (14. roč.), 9. 6., 15:30 - 17:00

26.
Věda a film - Film a věda
přednáška s projekcí
Prof. Mgr. Rudolf Adler (KDT FAMU)
Musaionfilm 2011 (14. roč.), 8. 6., 16:00 - 18:00

25.
Praktické školení s technikou II. (svícení, kamera - technika na místě)
přednáška a dílna s vlastní technikou účastníků přehlídky
Mgr. Jiří Myslík (KK FAMU)
Musaionfilm 2010 (13. roč.), 10. 6., 15:30 - 18:30
(I. část - viz odb. seminář č. 20)

24.
Škola audiovizuální tvorby Impuls Hradec Králové
přednáška s projekcí
Mgr. Jarmila Šlaisová (Středisko amatérské kultury, Hradec Králové)
Prof. Mgr. Rudolf Adler (KDT FAMU)
Musaionfilm 2010 (13. roč.), 10. 6., 13:30 - 15:30

23.
Soukromý a historický čas v dokumentárním filmu
přednáška s projekcí
Prof. Mgr. Rudolf Adler (KDT FAMU)
Musaionfilm 2010 (13. roč.), 9. 6., 16:30 - 18:30

22.
Dokumentaristický portrét - uplatnění různých žánrových modelů, etnografická linie tématu ve vlastní tvorbě
přednáška s ukázkou filmu Pěvci zpěvci
Prof. Mgr. Rudolf Adler (KDT FAMU)
Musaionfilm 2009 (12. roč.), 11. 6., 13:00 - 14:45

21.
Výrazové prostředky kinematografie ve světle historického vývoje
přednáška s ukázkou francouzského dokumentárního filmu
Prof. Mgr. Rudolf Adler (KDT FAMU)
Musaionfilm 2009 (12. roč.), 10. 6., 16:15 - 18:45

20.
Praktické školení s technikou I. (svícení, kamera - technika na místě)
přednáška a dílna s vlastní technikou účastníků přehlídky
Mgr. Jiří Myslík (KK FAMU)
Prof. Mgr. Rudolf Adler (KDT FAMU)
Musaionfilm 2008 (11. roč.), 5. 6., 12:00 - 15:00
(II. část - viz odb. seminář č. 25)

19.
Styl komentáře a průvodního slova v odborném filmu - slovo jako doplněk obrazu i samostatný scenáristický prvek
přednáška
Mgr. Robert Tamchyna (ČRo Praha)
Musaionfilm 2007 (10. roč.), 7. 6., 16:45

18.
Etnografický a antropologický film - prostor pro vědu i tvorbu
přednáška
Prof. Mgr. Rudolf Adler (KDT FAMU)
Musaionfilm 2007 (10. roč.), 6. 6., 15:45

17.
Komentář k dokumentárnímu filmu
přednáška
Mgr. Robert Tamchyna (ČRo Praha)
Musaionfilm 2006 (9. roč.), 8. 6., 17:00

16.
Etnografický a antropologický film jako inspirace pro tvorbu
přednáška
Prof. Mgr. Rudolf Adler (KDT FAMU)
Musaionfilm 2006 (9. roč.), 7. 6., 15:30

15.
Základy práce s kamerou
přednáška
Mgr. Juraj Fándli (FMK UTB Zlín)
Musaionfilm 2005 (8. roč.), 2. 6., 16:30

14.
Vlastní tvorba režiséra
ukázky filmů
Prof. Mgr. Rudolf Adler (KDT FAMU)
Musaionfilm 2005 (8. roč.), 1. 6., 17:00

13.
K problematice natáčení dokumentárních filmů
přednáška s ukázkami filmů
Jaroslav Bařinka
Musaionfilm 2004 (7. roč.), 2. 6., 16:00

12.
Námět a scénář v dokumentaristické praxi
přednáška s ukázkou filmu Obrazy starého sveta
Petr Hajn
Musaionfilm 2003 (6. roč.), 3. 6., 17:00

11.
Vlastní tvorba etnologa
autorská dílna a ukázky filmů
PhDr. Juraj Hamár, CSc. (FF KU Bratislava, SR)
Musaionfilm 2002 (5. roč.), 6. 6., 17:00

10.
Základy dokumentaristické praxe
praktický seminář k práci s kamerou a se zvukem spojený s předváděním nejnovější techniky pro využití v muzejní praxi
Petr Hajn
Musaionfilm 2002 (5. roč.), 5. 6., 15:00

9.
Vlastní tvorba režiséra
autorská dílna a ukázky filmů Petr Hajn (ČT Brno)
Musaionfilm 2001 (4. roč.), 6. 6., 17:00

8.
Vlastní tvorba etnologa
autorská dílna a ukázky filmů Daniel Luther, CSc. (Ústav etnologie SAV Bratislava, SR)
Musaionfilm 2001 (4. roč.), 6. 6., 17:00

7.
Vlastní tvorba režiséra
ukázka filmu Jeden rok
Břetislav Rychlík
Musaionfilm 2000 (3. roč.), 8. 6., 16:00

6.
Vlastní tvorba režiséra
ukázky
Jaroslav Bařinka
Musaionfilm 2000 (3. roč.), 7. 6., 18:00

5.
Vlastní tvorba režiséra
ukázky
Vladimír Merta
Musaionfilm 1999 (2. roč.), 10. 6., 19:00

4.
Vlastní tvorba režiséra
ukázky
Zdeněk Flídr
Musaionfilm 1999 (2. roč.), 10. 6., 16:30

3.
Vyšší odborná škola filmová ve Zlíně 1996 - 1998
ukázky z tvorby studentů
Jan Gogola
Musaionfilm 1999 (2. roč.), 10. 6., 10:50

2.
Vlastní tvorba režisérů
autorské dílny s ukázkami
Zdeněk Flídr
Petr Kudela
Musaionfilm 1998 (1. roč.), 12. 3., 19:30

1.
DVD pro archivace a informační systémy v expozicích
přednáška s předváděním techniky
Ing. Ladislav Goč (fy Softir)
Musaionfilm 1998 (1. roč.), 12. 3., 13:30 - 14:00

BRÁNY NAŠEHO MUZEA JSOU OTEVŘENY

zároveň s výstavou ,,Lidové a jiné motivy na liturgickém textilu".


 

Mimořádné opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19.

Při vstupu do vnitřních prostor našeho muzea je nutné

dodržení všech současných protiepidemických opatření.

Ochrana dýchacích cest RESPIRÁTOREM, ROZESTUPY, DEZINFEKCE rukou.

Děkujeme za pochopení.

 

 

 

Při vstupu není vyžadován test na covid-19.

 


 

 

„J S M E   M U Z E U M   Z O D P O V Ě D N É   A   B E Z P E Č N É“

 

A   K   T   U   Á   L   N   Ě : NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD | PROVOZ KNIHOVNY od 8. 6.


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 

 


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999