příspěvková organizace Ministerstva kultury

Přemysl Otakar II., 750 let královského města Uherského Brodu

Součástí programu je prohlídka stálé expozice „Starožitnosti Uherskobrodska“, kde se žáci seznámí s historií města a zhlédnou exponáty, jako je například model zachycující podobu Uherského Brodu mezi léty 1643–1660.

Dále se účastníci programu dozví pověst o založení města či o Černém Jankovi, nebo jak se město bránilo dobývání cizího vojska. Během výkladu poznají i brodské cechy a místo, kde stával zeměpanský hrad. Zajímavostí jsou i mincovní poklady ve městě nalezené. Mezi exponáty, které jsou žákům v programu představeny, patří i rytířské brnění a dřevec, vyhřívač peřin na uhlíky, cestovní toaleta z 19. století, šperky z lidských vlasů, středověké zbraně nebo obrazy místního malíře Josefa Kočici zachycující město a jeho zaniklou architekturu. Žáci dále uvidí cechovní a obecní mobiliář, z něhož jsou nejzajímavější truhlice zedníků a kameníků z roku 1670 a železná truhlice z 18. století se složitým zámkovým mechanismem, do které se ukládaly peníze, cenné dokumenty a pečetní typáře městské rady.

Na závěr programu žáci obdrží papír a pokusí se napsat tajný text, který následně opatří pečetí.

 

V období mezi 31. 10.  a 16. 11. bude součástí programu i prohlídka výstavy „Uherský Brod ve světle nejstarších písemných pramenů“.

 

Cena tohoto kompletního programu je 30 Kč za žáka

 

REZERVACE PROGRAMU

 

Robert Provodovský

muzejní pedagog

produkční

provodovsky@mjakub.cz

603 370 227 | 572 632 288 linka 203

 

ukázka pracovního listu pro každého žáka

pracovní list k programu