příspěvková organizace Ministerstva kultury

Přenesení ostatků sv. Justiny (1921)

Přenesení ostatků sv. Justiny, patronky města Uherského Brodu

 

Foto neznámý autor, 25. 9. 1921

 

Snímek slavnostního průvodu procházejícího jihovýchodní částí dnešního Masarykova náměstí s ostatky patronky Uherského Brodu sv. Justiny. Jako výraz poděkování za uzdravení bývalé představené kláštera Školních sester Emanuely Štípové byly sv. ostatky členkami tohoto řádu pietně upraveny a uloženy do nové skříňky. Poté byla schránka s ostatky nesena ve slavnostním průvodu městem čtyřmi řeholními kněžími oděnými v červená roucha. Kněží byli doprovázeni dlouhou řadou bíle oděných družiček s palmami a liliemi, které měly symbolizovat pohřby sv. mučednic v katakombách. Celá slavnost uložení ostatků sv. Justiny byla ukončena kázáním na nádvoří před chrámem Nanebevzetí Panny Marie a pobožností v tomto kostele.

 

 

 

Přenesení ostatků sv. Justiny (1921)

 

BUBENÍK, N. Růžencová slavnost u dominikánů v Uherském Brodě.

Uherský Brod : Dominikánský konvent, 1940, s. 16

(knihovna muzea, sign. Bu 197)