příspěvková organizace Ministerstva kultury

Přenesení ostatků sv. Justiny (1921)

Přenesení ostatků sv. Justiny, patronky města Uherského Brodu

 

Foto neznámý autor, 25. 9. 1921

 

Snímek slavnostního průvodu procházejícího jihovýchodní částí dnešního Masarykova náměstí s ostatky patronky Uherského Brodu sv. Justiny. Jako výraz poděkování za uzdravení bývalé představené kláštera Školních sester Emanuely Štípové byly sv. ostatky členkami tohoto řádu pietně upraveny a uloženy do nové skříňky. Poté byla schránka s ostatky nesena ve slavnostním průvodu městem čtyřmi řeholními kněžími oděnými v červená roucha. Kněží byli doprovázeni dlouhou řadou bíle oděných družiček s palmami a liliemi, které měly symbolizovat pohřby sv. mučednic v katakombách. Celá slavnost uložení ostatků sv. Justiny byla ukončena kázáním na nádvoří před chrámem Nanebevzetí Panny Marie a pobožností v tomto kostele.

 

 

 

 

BUBENÍK, N. Růžencová slavnost u dominikánů v Uherském Brodě.

Uherský Brod : Dominikánský konvent, 1940, s. 16

(knihovna muzea, sign. Bu 197)

 

REKONSTRUKCE EXPOZICE – 3. etapa

Dne 20. září 2021 se rozloučíme se současnou expozicí „Jan Amos Komenský lidstvu",

která důstojně provázela návštěvníky od roku 1992. Za téměř 30 let jejího trvání se do expozice

zasahovalo minimálně, nyní však nadešel čas pro dokončení rekonstrukce prostor muzea,

obměnu vystavených sbírek i koncepčního řešení.

Ostatní části muzea – Stará škola, Informatorium, Starožitnosti Uherskobrodska i krátkodobé výstavy –

budou po celou dobu rekonstrukce otevřeny jako obvykle.

Děkujeme Vám za přízeň a uděláme vše pro to, abychom Vás 28. března 2022,

v den 430. výročí narození Jana Amose, slavnostně přivítali v novém.

 

 

Návštěvní řád


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 

 


zasílání novinek – ZDE

Muzejní kavárna

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999