příspěvková organizace Ministerstva kultury

Prezentace nového CD-ROMu

Muzeum J. A. Komenského v Uh. Brodě
zve ředitele a pedagogy základních a středních škol

na prezentaci nového CD-ROMu

J. A. KOMENSKÝ - ŽIVOT, DÍLO, ODKAZ

čtvrtek 29. března 2007, 14:00 v muzeu

Tento CD-ROM předkládá v systematicky uspořádaných heslech Komenského životní osudy, představuje místa, kterými prošel, osobnosti, se kterými byl v kontaktu nebo které ovlivnily dobové dění, i jeho rozsáhlé dílo. Texty jsou doprovázeny četnými obrázky. CD-ROM je jedním z nejúplnějších souborů informací o Komenském a prvním, který využívá moderní technologie.

AKCE JE OSLAVOU DNE UČITELŮ
A 415. VÝROČÍ NAROZENÍ J. A. KOMENSKÉHO

(další informace - zde)