příspěvková organizace Ministerstva kultury

Příběhy a události - obrazy Libuše Šuleřové

PŘÍBĚHY A UDÁLOSTI
obrazy Libuše ŠuleřovéTvorba Mgr. Libuše Šuleřové sestává většinou z drobných naivistických obrázků prodchnutými osobními vzpomínkami a prožitky. Autorka se však nevyhýbá ani tématům tak velkým jako je např. J. A. Komenský. Ovšem přetavuje je do osobního vidění - mírně nadlehčeného, ale vždy spojeného s nějakým osobním příběhem, událostí, vzpomínkou. Odtud též název výstavy. „To bylo v šedesátých letech, kdy jsem studovala v Uh. Hradišti na dnešní Střední uměleckoprůmyslové škole“, vzpomíná u obrázku Karneval v Redutě jeho autorka, Libuše Šuleřová. „Zaujaly mne také slovácké ´tetiny´ a nemohly chybět na obrázcích věnovaných vzpomínkám na toto krásné studentské období“, dodává malířka. Na výstavě také ovšem nalezneme soubor obrázků inspirovaných mexickými telenovelami, jímž dala Libuše Šuleřová opět osobní recesivní, takřka komiksový nádech. V jiné části výstavy nechybí reminiscence na sv. Jiří, sv. Urbana nebo Pannu Marii s Ježíškem. Inspirace také prochází zákoutími měst, historickou architekturou. Výstavní činnost jí byla z politických důvodů zastavena v 70. letech. Od r. 1995 však vystavuje opět – především ve Znojmě. Její práce nalezneme mj. také jako ilustrace k různým publikacím, mezi nimiž vyniká sborník Spolku přátel Hroznové kozy zaměřeného na tradice vinařství.
vlastní stránky

(instalace ve Velkém výstavním sále muzea)

Velký výstavní sál
15. září - 25. října 2006, Velký výstavní sál

 

 

Mimořádné opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19.
Od 1. září 2020 při vstupu do všech vnitřních prostor našeho muzea je nutná
ochrana dýchacích cest ROUŠKOU.
Děkujeme za pochopení.

 

 

„J S M E   M U Z E U M   Z O D P O V Ě D N É   A   B E Z P E Č N É“

 

A   K   T   U   Á   L   N   Ě : NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD | PROVOZ KNIHOVNY od 8. 6.


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999