příspěvková organizace Ministerstva kultury

Přijďte na svatbu! 2010 – Újezdec, TěšovFOTOGRAFIE Z AKCE:
FS Rozmarýn, foto M. Dušková
MJAKUB a AMG, foto P. Popelka

Muzeum J. A. Komenského v Uh. Brodě
ve spolupráci s Folklorním souborem Rozmarýn

Vás zvou na 3. ročník
cyklu Lidová svatba na Dolňácku

Přijďte na svatbu!

lidová svatba z obce
ÚJEZDEC - TĚŠOV

scénická rekonstrukce
v provedení folklorního souboru Rozmarýn
a jeho hostů

sobota 5. června 2010, 20:30 hod.
Atrium muzea

Festival muzejních nocí 2010
(pořádá Asociace muzeí a galerií ČR)

muzeum je otevřeno do 23:00