příspěvková organizace Ministerstva kultury

Přijďte na svatbu! 2011 – HlukMuzeum J. A. Komenského v Uh. Brodě
ve spolupráci s občany Hluku

Vás zvou na 4. ročník cyklu Lidová svatba na Dolňácku

PŘIJĎTE NA SVATBU!
2011 – Hluk

SCÉNICKÁ REKONSTRUKCE LIDOVÉ SVATBY Z HLUKU
V PROVEDENÍ HLUCKÝCH FOLKLORNÍCH SKUPIN A JEJICH HOSTŮ

sobota 4. června 2011, 20:30 - 22:00 hod.
Atrium muzea
(za nepřízně počasí Velký sál Domu kultury v Uh. Brodě)

muzeum je pro návštěvníky večerní akce otevřeno od 20:00 hodin
(vstup železnou branou do Atria, přední vchod uzavřen)

účinkují
ženský sborek Klebetnice
muzikanti z Hluku
tanečníci ze souboru Dolňácko
členové hluckého mužského pěveckého sboru
domácí Hlučané

režie
Irena Krylová-Poledníková

barevné zdobení perníčků
tradičními ornamenty
Marie Križalkovičová, Hluk

další účinkující
Ženský sbor Plkotnice, Suchá Loz

akce se koná u příležitosti
Festivalu muzejních nocí 2011
(pořádá Asociace muzeí a galerií ČR)

muzeum je otevřeno do 23:00

(pořad a muzeum navštívilo asi 250 návštěvníků) 

Mimořádné opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19.
Od 1. září 2020 při vstupu do všech vnitřních prostor našeho muzea je nutná
ochrana dýchacích cest ROUŠKOU.
Děkujeme za pochopení.

 

 

„J S M E   M U Z E U M   Z O D P O V Ě D N É   A   B E Z P E Č N É“

 

A   K   T   U   Á   L   N   Ě : NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD | PROVOZ KNIHOVNY od 8. 6.


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999