příspěvková organizace Ministerstva kultury

Přijďte na svatbu! 2011 – HlukMuzeum J. A. Komenského v Uh. Brodě
ve spolupráci s občany Hluku

Vás zvou na 4. ročník cyklu Lidová svatba na Dolňácku

PŘIJĎTE NA SVATBU!
2011 – Hluk

SCÉNICKÁ REKONSTRUKCE LIDOVÉ SVATBY Z HLUKU
V PROVEDENÍ HLUCKÝCH FOLKLORNÍCH SKUPIN A JEJICH HOSTŮ

sobota 4. června 2011, 20:30 - 22:00 hod.
Atrium muzea
(za nepřízně počasí Velký sál Domu kultury v Uh. Brodě)

muzeum je pro návštěvníky večerní akce otevřeno od 20:00 hodin
(vstup železnou branou do Atria, přední vchod uzavřen)

účinkují
ženský sborek Klebetnice
muzikanti z Hluku
tanečníci ze souboru Dolňácko
členové hluckého mužského pěveckého sboru
domácí Hlučané

režie
Irena Krylová-Poledníková

barevné zdobení perníčků
tradičními ornamenty
Marie Križalkovičová, Hluk

další účinkující
Ženský sbor Plkotnice, Suchá Loz

akce se koná u příležitosti
Festivalu muzejních nocí 2011
(pořádá Asociace muzeí a galerií ČR)

muzeum je otevřeno do 23:00

(pořad a muzeum navštívilo asi 250 návštěvníků)