příspěvková organizace Ministerstva kultury

Přijďte na svatbu! 2011 – HlukMuzeum J. A. Komenského v Uh. Brodě
ve spolupráci s občany Hluku

Vás zvou na 4. ročník cyklu Lidová svatba na Dolňácku

PŘIJĎTE NA SVATBU!
2011 – Hluk

SCÉNICKÁ REKONSTRUKCE LIDOVÉ SVATBY Z HLUKU
V PROVEDENÍ HLUCKÝCH FOLKLORNÍCH SKUPIN A JEJICH HOSTŮ

sobota 4. června 2011, 20:30 - 22:00 hod.
Atrium muzea
(za nepřízně počasí Velký sál Domu kultury v Uh. Brodě)

muzeum je pro návštěvníky večerní akce otevřeno od 20:00 hodin
(vstup železnou branou do Atria, přední vchod uzavřen)

účinkují
ženský sborek Klebetnice
muzikanti z Hluku
tanečníci ze souboru Dolňácko
členové hluckého mužského pěveckého sboru
domácí Hlučané

režie
Irena Krylová-Poledníková

barevné zdobení perníčků
tradičními ornamenty
Marie Križalkovičová, Hluk

další účinkující
Ženský sbor Plkotnice, Suchá Loz

akce se koná u příležitosti
Festivalu muzejních nocí 2011
(pořádá Asociace muzeí a galerií ČR)

muzeum je otevřeno do 23:00

(pořad a muzeum navštívilo asi 250 návštěvníků) 

REKONSTRUKCE EXPOZICE – 3. etapa

Dne 20. září 2021 se rozloučíme se současnou expozicí „Jan Amos Komenský lidstvu",

která důstojně provázela návštěvníky od roku 1992. Za téměř 30 let jejího trvání se do expozice

zasahovalo minimálně, nyní však nadešel čas pro dokončení rekonstrukce prostor muzea,

obměnu vystavených sbírek i koncepčního řešení.

Ostatní části muzea – Stará škola, Informatorium, Starožitnosti Uherskobrodska i krátkodobé výstavy –

budou po celou dobu rekonstrukce otevřeny jako obvykle.

Děkujeme Vám za přízeň a uděláme vše pro to, abychom Vás 28. března 2022,

v den 430. výročí narození Jana Amose, slavnostně přivítali v novém.

 

 

Návštěvní řád


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 

 


zasílání novinek – ZDE

Muzejní kavárna

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999