příspěvková organizace Ministerstva kultury

MUZEUM BEZ BEZBARIÉR

BEZBARIÉROVĚ PŘÍSTUPNO pro držitele průkazek ZTP nebo EU Disability Card v těchto částech expozice:

 

  • Na jevišti světa, život a dílo Jana Amose Komenského – přízemí
  • velký sál pro krátkodobé výstavy – zvýšené přízemí (rampa)
  • toalety – zvýšené přízemí (rampa)

 

  • Starožitnosti Uherskobrodska – patro (výtah)

 

NENÍ BEZBARIÉROVĚ PŘÍSTUPNO pro části expozice:

  • Na jevišti světa, část Komenský tištěný a Komenský zobrazovaný (patro)
  • audiovizuální program Labyrint světa (zvýšené patro)
  • Uherský Brod v proměnách času (patro)


hendicap icon

 

Přístupnost objektu

1.1 U objektu  se nachází vyhrazené parkovací místo pro OZP: NE

1.2 Prostor od vyhrazeného parkovacího místa ke vstupu do budovy je dobře sjízdný na vozíku (v cestě nejsou žádné nerovnosti, ani schody): NE

1.3 V blízkosti se vyskytuje zastávka MHD: NE

 

Vstupní prostory (exteriér, interiér)

Pohyb

K hlavnímu vchodu vedou schody: ANO

Schody lze zdolat mobilní nájezdovou plošinou: ANO, po přivolání obsluhy

Budova disponuje postranním bezbariérovým vchodem: NE

Bezbariérový vchod je viditelně označen u hlavního vchodu: NE

Vstupní dveře se otevírají automaticky na fotobuňku: ANO

Zvonek je dobře přístupný z pozice sedu na vozíku: NE

Za vstupními dveřmi se nachází schody: NE

 

Sluch

U vstupu – piktogram indukční smyčky: NENÍ

U vstupu – piktogram tlumočení do českého znakového jazyka: NENÍ

U vstupu – piktogram přepisu pro sluchově postižené: NENÍ

Zvonek – vybavenÍ světelnou signalizací pro sluchově postižené: NE

Zrak

Nad vstupem do budovy se nachází akustický majáček: NE

Za vstupními dveřmi se nachází umělá vodicí linie: NE

Pohyb v objektu

Pohyb

Všecny schody v budově lze zdolat pomocí plošiny či výtahu: ANO

Do výtahu se vejde člověk na vozíku: ANO

Sluch

Budova disponuje vhodným navigačním systémem: POUZE HLAVNÍ EXPOZICE

Výtah ukazuje jednotlivá podlaží: ANO

Zrak

V budově jsou umělé vodicí linie: NE

Výtah je vybaven akustickým hlášením podlaží a směru jízdy kabiny: ANO

Výtah je vybaven popisky v Braillově bodovém písmu: ANO

Dveře kanceláří jsou vybaveny hmatnými štítky v Braillově písmu: NE

Hygienické prostory (případně šatny)

Pohyb

V budově se nachází bezbariérové WC: ANO

Uzamčené bezbariérové WC lze odemknout pomocí euroklíče: NE

Zrak

Na dveřích WC se nachází haptický štítek a popisek v Braillově bodovém písmu: NE

Speciální vybavení a interiér

Sluch

Ke komunikaci lze použít interní tablet napojený na tlumočení do českého znakového jazyka: NE

Ke komunikaci lze využít interní tablet na přepis komunikace: NE

Návštěvnický okruh expozic ve znakové řeči na webu muzea: ANO

Informační a orientační systém

Pohyb, sluch, zrak

Vyvolávací systém je dostupný z polohy na vozíku: NE

 

Podrobně:


Vstup:

MJAK, objekt expozice č. 36 se nachází v jednopatrové budově. Budova je přístupná hlavním vchodem přístupným z parku.

Hlavní vstup tvoří dvoukřídlé dveře dubové a automatické skleněné dveře, šířka průjezdu je dostatečná.

Před hlavním vstupem jsou dva schody, které jsou překonatelné pomocí mobilní plošiny, která se zde umisťuje na vyžádání u obsluhy pokladny.

 

Interiér

Manipulační prostor v interiéru je dostatečný, výstavní sály jsou dostupné pomocí mobilní rampy,  horizontální plošiny nebo výtahu.

Průjezdy do jednotlivých sálů jsou dostatečně široké, výšky prahů do 2 cm.

 

Plošina

Plošina je volně přístupná a použitelná. Rozměr plošiny je 90 x 140 cm, manipulační nástupní a výstupní prostor má dostatečné rozměry. Plošina propojuje část stálé expozice Komenský na jevišti světa a výstavního sálu.

 

Výtah

Přízemí a 1. nadzemní podlaží propojuje výtah s automaticky otevíracími dveřmi šířky 90 cm. Velikost klece je 115 x 145 cm. Manipulační výstupní a nástupní prostor je dostačující.

 

Hygienické zařízení

Přístupná toaleta (dveře šířky 80 cm, kabina šířky 220 cm, hloubky 240 cm) je samostatná a nachází se v přízemí. Jednokřídlové dveře do WC jsou označeny a otvírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu vstupu do kabiny je čelně. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný, manipulační prostor je dostatečný.

Toaletní mísa je vybavená pevným madlem.

Toaleta je uzamčená, klíč je k dispozici u průvodce.

 

Parkování

K dispozici jsou parkovací místa na vyžádání v nádvoří objektu č. 37 přes hlavní ulici Přemysla Otakara II.

 

Závěrečná část expozice je v současn době bezbariérově nepřístupná.

 

aktualizace: 14. 12. 2023


Soubory ke stažení:
 • 
přístupnost budov detailně  (xlsx, 53 kB), 27.02.2023, 00:08