příspěvková organizace Ministerstva kultury

MUZEUM ON-LINE

EXPOZICE

KOMENSKÝ LIDSTVU – Labyrinty, Stará škola, Informatorium

VIRTUÁLNÍ NÁVŠTĚVA MUZEA ON-LINE


více informací

VÝSTAVY

UHERSKÝ BROD 1019–2019

VIRTUÁLNÍ NÁVŠTĚVA MUZEA ON-LINE


více informací

SBÍRKY

ZA NEJZAJÍMAVĚJŠÍMI EXPONÁTY S KURÁTORY PODSBÍREK MUZEA

VIRTUÁLNÍ NÁVŠTĚVA MUZEA ON-LINE


více informací

JAN AMOS KOMENSKÝ

Labyrint světa a ráj srdce (film), Zpráva kratičká o morním nakažení (slovo), Labyrinty a raje Jána Amosa (inscenace)

VIRTUÁLNÍ NÁVŠTĚVA MUZEA ON-LINE


více informací

NÁRODOPIS

Řemeslo jak vyšité (vizuální návody tradičního šití a vyšívání na Slovácku)

VIRTUÁLNÍ NÁVŠTĚVA MUZEA ON-LINE


více informací

VIDEA

Tradice Uherskobrodska, přednášky, koncerty a další

VIRTUÁLNÍ NÁVŠTĚVA MUZEA ON-LINE


více informací

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

facebook, twitter, youtube, issuu

VIRTUÁLNÍ NÁVŠTĚVA MUZEA ON-LINE


více informací

MUZEA a GALERIE

Příspěvkové organizace a kultura za časů koronaviru

VIRTUÁLNÍ NÁVŠTĚVY MUZEÍ ON-LINE


více informací

ZDARMA

volný vstup, průkazky


více informací

VSTUPNÉ

platné vstupné od 2. ledna 2019


více informací

SLEVY

ZTP, ZTP/P, EU Disability Card


více informací

OTVÍRACÍ DOBA

KDY JE: otevřeno, volný vstup, zavřeno


více informací