příspěvková organizace Ministerstva kultury

MUZEUM ON-LINE

EXPOZICE

KOMENSKÝ LIDSTVU – Labyrinty, Stará škola, Informatorium

VIRTUÁLNÍ NÁVŠTĚVA MUZEA ON-LINE


více informací

VÝSTAVY

KNIHY DŽUNGLÍ

UHERSKÝ BROD 1019–2019

VIRTUÁLNÍ NÁVŠTĚVA MUZEA ON-LINE


více informací

SBÍRKY

ZA NEJZAJÍMAVĚJŠÍMI EXPONÁTY S KURÁTORY PODSBÍREK MUZEA

VIRTUÁLNÍ NÁVŠTĚVA MUZEA ON-LINE


více informací

JAN AMOS KOMENSKÝ

Labyrint světa a ráj srdce (film), Zpráva kratičká o morním nakažení (slovo), Labyrinty a raje Jána Amosa (inscenace)

VIRTUÁLNÍ NÁVŠTĚVA MUZEA ON-LINE


více informací

NÁRODOPIS

Řemeslo jak vyšité (vizuální návody tradičního šití a vyšívání na Slovácku)

VIRTUÁLNÍ NÁVŠTĚVA MUZEA ON-LINE


více informací

VIDEA

Tradice Uherskobrodska, přednášky, koncerty a další

VIRTUÁLNÍ NÁVŠTĚVA MUZEA ON-LINE


více informací

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

facebook, twitter, youtube, issuu

VIRTUÁLNÍ NÁVŠTĚVA MUZEA ON-LINE


více informací

MUZEA a GALERIE

Příspěvkové organizace a kultura za časů koronaviru

VIRTUÁLNÍ NÁVŠTĚVY MUZEÍ ON-LINE


více informací

ZDARMA

volný vstup, průkazky


více informací

VSTUPNÉ

platné vstupné od 2. ledna 2019


více informací

SLEVY

ZTP, ZTP/P, EU Disability Card


více informací

OTVÍRACÍ DOBA

KDY JE: otevřeno, volný vstup, zavřeno


více informací



BRÁNY NAŠEHO MUZEA JSOU OTEVŘENY

zároveň s výstavou ,,Lidové a jiné motivy na liturgickém textilu".


 

Mimořádné opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19.

Při vstupu do vnitřních prostor našeho muzea je nutné

dodržení všech současných protiepidemických opatření.

Ochrana dýchacích cest RESPIRÁTOREM, ROZESTUPY, DEZINFEKCE rukou.

Děkujeme za pochopení.

 

 

 

Při vstupu není vyžadován test na covid-19.

 


 

 

„J S M E   M U Z E U M   Z O D P O V Ě D N É   A   B E Z P E Č N É“

 

A   K   T   U   Á   L   N   Ě : NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD | PROVOZ KNIHOVNY od 8. 6.


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 

 


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999