příspěvková organizace Ministerstva kultury

Prohlášení o přístupnosti

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky (www.mjakub.cz) v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

 

Stav souladu

Tyto webové stránky jsou v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1. s některými výjimkami:

  • část dokumentů přichází pro uveřejnění na web již nepřístupné (z jiných organizací, vygenerované účetním systémem apod.). Přesto má provozovatel webu povinnost je zveřejnit.
  • některé starší fotografie a především videa postrádají alternativní textový popis a titulky. Uvedení těchto nedostatků do souladu se zákonem a s pravidly přístupnosti by v tomto případě bylo pro provozovatele finančně nebo časově náročné, takže podle § 7 zákona 99/2019 Sb. toto není nyní dodatečně upravováno.
  • některé informace na tomto webu jsou nabízeny v podobě dokumentů formátu PDF. Pro zobrazení takových dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení z internetového serveru společnosti Adobe. Případně některý z alternativních prohlížečů (Foxit Reader, PDF-XChange Viewer a mnoho dalších). Většina dokumentů ve formátu PDF jde také přímo zobrazit v běžných prohlížečích. Dále zde mohou být dokumenty ve formátu MS Office, případně podobných kancelářských aplikací (ve formátech .doc, .docx, .odt, .xls, .xlsx, .ods a podobných). Takovéto soubory dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů (MS Office, Libre Office, Open Office). V některých případech se mohou zobrazovat přímo v prohlížeči v přístupné formě.

 

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených směrujte na:

 

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 1. 1. 2022

Revidováno dne 2. 2. 2022