příspěvková organizace Ministerstva kultury
PUTOVÁNÍ HISTORÍÍ KRÁLOVSKÉHO MĚSTA

PUTOVÁNÍ HISTORÍÍ KRÁLOVSKÉHO MĚSTA

Celoroční program | určeno pro žáky 1. st. ZŠ

doporučený max. počet žáků v programu: 20

délka programu: 60–90 min.

vstupné: 20 Kč za žáka / ped. doprovod zdarma

 

PUTOVÁNÍ HISTORÍÍ KRÁLOVSKÉHO MĚSTA

Program je zaměřen na významné události a historii města Uherského Brodu, začíná v expozici Starožitnosti Uherskobrodska, kde se žáci seznámí se samotnou historií města a kde zhlédnou spoustu zajímavých exponátů, mezi které patří například maketa zachycující podobu Uherského Brodu mezi léty 1643–1660. Žáci se dozví o zajímavých historických událostech týkajících se středověkého Brodu – například pověst o založení města, pověst o Černém Jankovi, jak bylo město dobýváno cizími vojsky a jak se město bránilo, jaké byly brodské CECHY, kde stával zeměpanský hrad a jak asi vypadal, nebo uvidí zajímavé a vzácné mincovní poklady, z nichž nejvzácnější je zlatý CÍCHOVSKÝ poklad. Všechny poklady byly nalezeny v samotném Uherském Brodě nebo jeho okolí. V programu je zahrnuta i ukázka unikátních a zajímavých exponátů, jako například rytířské brnění a dřevec, vyhřívač peřin na uhlíky, cestovní toaleta z 19. století, šperky z lidských vlasů, středověké zbraně, první promítací přístroj z prvního kina v Uherském Brodě, obrazy místního malíře Josefa Kočici, na nichž je zachycen historický pohled na město nebo zaniklá městská architektura. Zajímavou ukázkou jsou cechovní a obecní mobiliář, z něhož jsou nejzajímavější cechovní truhlice uherskobrodských zedníků a kameníků z roku 1670 a městská železná truhlice z 18. století se složitým zámkovým mechanismem, do které se ukládaly peníze, cenné pergameny a pečetní typáře městské rady.

 

Na závěr programu v nově revitalizovaných prostorech jsou žáci seznámeni s výrobou ručního papíru. Jeden takový obdrží a do něj se pokusí napsat tajný text – starobylým písmem z období 16.–18. století. Vybrat si mohou z písma FRAKTURA, KANZLEI nebo KURENT, a to buď v češtině nebo němčině. Tento text si žáci napíší husím brkem namočeným do kalamáře s inkoustem a poté si dokument opatří pečetí.(Program je vždy uzpůsoben stáří žáků)

 

 

 

Na program je nutné se objednat!

 

REZERVACE PROGRAMU

 

Robert Provodovský

muzejní pedagog

produkční

provodovsky@mjakub.cz

603 370 227 | 572 632 288 linka 203

 

 

Odkaz: expozice Starožitnosti Uherskobrodska