příspěvková organizace Ministerstva kultury
Putování historií královského města

Putování historií královského města

Celoroční program | určeno pro žáky 1. st. ZŠ

doporučený max. počet žáků v programu: 30

délka programu: 60–90 min.

vstupné: 30 Kč za žáka / ped. doprovod zdarma

 

Putování historií královského města

Program je zaměřen na významné události v historii města Uherského Brodu a koná se u příležitosti oslav 750 let od jeho povýšení na město královské.

Součástí programu je prohlídka výstavy „Uherský Brod ve světle nejstarších písemných pramenů“ a stálé expozice „Starožitnosti Uherskobrodska“, kde se žáci seznámí s historií města a zhlédnou exponáty, jako je například model zachycující podobu Uherského Brodu mezi léty 1643–1660. Dále se účastníci programu dozví pověst o založení města či o Černém Jankovi, nebo jak se město bránilo dobývání cizího vojska. Během výkladu poznají i brodské cechy a místo, kde stával zeměpanský hrad. Zajímavostí jsou i mincovní poklady ve městě nalezené.

Mezi exponáty, které jsou žákům v programu představeny, patří i rytířské brnění a dřevec, vyhřívač peřin na uhlíky, cestovní toaleta z 19. století, šperky z lidských vlasů, středověké zbraně nebo obrazy místního malíře Josefa Kočici zachycující město a jeho zaniklou architekturu. Žáci dále uvidí cechovní a obecní mobiliář, z něhož jsou nejzajímavější truhlice zedníků a kameníků z roku 1670 a železná truhlice z 18. století se složitým zámkovým mechanismem, do které se ukládaly peníze, cenné pergameny a pečetní typáře městské rady.

 

Na závěr programu žáci obdrží ruční papír a pokusí se napsat tajný text určený pro krále Přemysla Otakara II. Dokument poté vlastnoručně opatří pečetí.

 

 

 

Na program je nutné se objednat.

 

REZERVACE PROGRAMU

 

Robert Provodovský

muzejní pedagog

produkční

provodovsky@mjakub.cz

603 370 227 | 572 632 288 linka 203

 

 

Odkaz: expozice Starožitnosti Uherskobrodska