příspěvková organizace Ministerstva kultury

REDAKCE ČASOPISU STUDIA COMENIANA ET HISTORICA

Redaktoři

Petr Zemek, 2002–dosud (zemek@mjakub.cz)

Lucie Urbánková, 2015–dosud (urbankova@mjakub.cz)

Lenka Pospíšilová, 2017–dosud (pospisilova@mjakub.cz)

 

Redakční rada

předseda:
Prof. Pavel Floss, Olomouc

zástupce předsedy:
Dr. Martin Steiner, Praha

členové redakční rady (Editorial Board):
Dr. Marta Bečková
Dr. Jiří Beneš
Doc. Karel Floss
Prof. Petr Horák
Dr. František Hýbl
Doc. Ondřej Jakubec
Dr. Jiří Just
Prof. Tomáš Knoz

Prof. Jan Kumpera
Dr. Jozef Matula
Prof. Jiří Mikulec
Prof. Jaroslav Pánek
Dr. Vladimír Urbánek

Dr. Miroslav Vaškových
Prof. Michaela Soleiman pour Hashemi


Členové mezinárodní redakční rady (Advisory Board)
Prof. Andreas Fritsch (Berlín)

Dr. John Exalto (Naarden, Amsterodam)

Prof. Andreas Lischewski (Alfter)

Prof. Roman Mnich (Warszawa)

Prof. Schinichi Sohma (Hiroshima)


 

 

Mimořádné opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19.
Od 1. září 2020 při vstupu do všech vnitřních prostor našeho muzea je nutná
ochrana dýchacích cest ROUŠKOU.
Děkujeme za pochopení.

 

 

„J S M E   M U Z E U M   Z O D P O V Ě D N É   A   B E Z P E Č N É“

 

A   K   T   U   Á   L   N   Ě : NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD | PROVOZ KNIHOVNY od 8. 6.


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999