příspěvková organizace Ministerstva kultury

REDAKCE ČASOPISU STUDIA COMENIANA ET HISTORICA

Redaktoři

Petr Zemek, 2002–dosud (zemek@mjakub.cz)

Lucie Urbánková, 2015–dosud (urbankova@mjakub.cz)

Lenka Pospíšilová, 2017–dosud (pospisilova@mjakub.cz)

 

Redakční rada

předseda:
Prof. Pavel Floss, Olomouc

zástupce předsedy:
Dr. Martin Steiner, Praha

členové redakční rady (Editorial Board):
Dr. Marta Bečková
Dr. Jiří Beneš
Doc. Karel Floss
Prof. Petr Horák
Dr. František Hýbl
Doc. Ondřej Jakubec
Dr. Jiří Just
Prof. Tomáš Knoz

Prof. Jan Kumpera
Dr. Jozef Matula
Prof. Jiří Mikulec
Prof. Jaroslav Pánek
Dr. Vladimír Urbánek

Dr. Miroslav Vaškových
Prof. Michaela Soleiman pour Hashemi


Členové mezinárodní redakční rady (Advisory Board)
Prof. Andreas Fritsch (Berlín)

Drs. Hans van der Linde (Naarden)

Prof. Andreas Lischewski (Alfter)

Prof. Roman Mnich (Siedlce)

Prof. Schinichi Sohma (Hiroshima)