příspěvková organizace Ministerstva kultury

REDAKCE ČASOPISU STUDIA COMENIANA ET HISTORICA

REDAKTOŘI (všichni Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě)

 

šéfredaktor: Mgr. Petr Zemek, Th.D., 2002–dosud (zemek@mjakub.cz)

Mgr. Lucie Urbánková, 2015–dosud (urbankova@mjakub.cz)

Mgr. Lenka Pospíšilová, 2017–dosud (pospisilova@mjakub.cz)

 

Adresa redakce

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

Přemysla Otakara II. 37

688 12 Uherský Brod

Česká republika

 

 

REDAKČNÍ RADA

předseda:
prof. PhDr. Pavel Floss (Univerzita Palackého v Olomouci)

zástupce předsedy:
PhDr. Martin Steiner (Filosofický ústav AV ČR, Praha)

členové redakční rady (Editorial Board):
PhDr. Marta Bečková, CSc. (Filosofický ústav AV ČR, Praha)
PhDr. Jiří Beneš (Filosofický ústav AV ČR, Praha)
doc. PhDr. Karel Floss (Sázava)
prof. PhDr. Petr Horák, CSc. (Univerzita Pardubice; Filosofický ústav AV ČR)
PhDr. František Hýbl (Olomouc)
doc. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D. (Masarykova Univerzita, Brno)
Mgr. Jiří Just, Th.D. (Historický ústav AV ČR, Praha)
prof.  PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D. (Masarykova Univerzita, Brno)

prof. PhDr. Jan Kumpera, CSc. (Západočeská univerzita v Plzni) 
PhDr. Jozef Matula, Ph.D. (Žilina, Slovensko)
prof.  PhDr. Jiří Mikulec, CSc. (Historický ústav AV ČR, Praha)
prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., dr.h.c. (Český historický ústav v Římě; Historický ústav AV ČR, Praha)
PhDr. Vladimír Urbánek, Ph.D. (Filosofický ústav AV ČR, Praha)

Mgr. Miroslav Vaškových, Ph.D. (Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě)
prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc. (Masarykova Univerzita, Brno)


MEZINÁRODNÍ REDAKČNÍ RADA (Advisory Board)
Prof. a. D. Andreas Fritsch (Humboldt-Universität zu Berlin)

Dr. John Exalto (Vrije Universiteit Amsterdam; Comenius Museum Naarden)

Prof. Dr. Andreas Lischewski (Alanus Hochschule, Alfter)

Dr. Roman Mnich (University of Warsaw)

Prof. Dr. Schinichi Sohma (Hiroshima Shudo University)