příspěvková organizace Ministerstva kultury

REDAKCE ČASOPISU STUDIA COMENIANA ET HISTORICA

REDAKTOŘI (všichni Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě)

 

šéfredaktor: Mgr. Petr Zemek, Th.D., 2002–dosud (zemek@mjakub.cz)

Mgr. Lucie Urbánková, 2015–dosud (urbankova@mjakub.cz)

Mgr. Lenka Pospíšilová, 2017–dosud (pospisilova@mjakub.cz)

 

Adresa redakce

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

Přemysla Otakara II. 37

688 12 Uherský Brod

Česká republika

 

 

REDAKČNÍ RADA

předseda:
prof. PhDr. Pavel Floss (Univerzita Palackého v Olomouci)

zástupce předsedy:
PhDr. Martin Steiner (Filosofický ústav AV ČR, Praha)

členové redakční rady (Editorial Board):
PhDr. Marta Bečková, CSc. (Filosofický ústav AV ČR, Praha)
PhDr. Jiří Beneš (Filosofický ústav AV ČR, Praha)
doc. PhDr. Karel Floss (Sázava)
prof. PhDr. Petr Horák, CSc. (Univerzita Pardubice; Filosofický ústav AV ČR)
PhDr. František Hýbl (Olomouc)
doc. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D. (Masarykova Univerzita, Brno)
Mgr. Jiří Just, Th.D. (Historický ústav AV ČR, Praha)
prof.  PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D. (Masarykova Univerzita, Brno)

prof. PhDr. Jan Kumpera, CSc. (Západočeská univerzita v Plzni) 
PhDr. Jozef Matula, Ph.D. (Žilina, Slovensko)
prof.  PhDr. Jiří Mikulec, CSc. (Historický ústav AV ČR, Praha)
prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., dr.h.c. (Český historický ústav v Římě; Historický ústav AV ČR, Praha)
PhDr. Vladimír Urbánek, Ph.D. (Filosofický ústav AV ČR, Praha)

Mgr. Miroslav Vaškových, Ph.D. (Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě)
prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc. (Masarykova Univerzita, Brno)


MEZINÁRODNÍ REDAKČNÍ RADA (Advisory Board)
Prof. a. D. Andreas Fritsch (Humboldt-Universität zu Berlin)

Dr. John Exalto (Vrije Universiteit Amsterdam; Comenius Museum Naarden)

Prof. Dr. Andreas Lischewski (Alanus Hochschule, Alfter)

Dr. Roman Mnich (University of Warsaw)

Prof. Dr. Schinichi Sohma (Hiroshima Shudo University)

 

REKONSTRUKCE EXPOZICE – 3. etapa

Dne 20. září 2021 se rozloučíme se současnou expozicí „Jan Amos Komenský lidstvu",

která důstojně provázela návštěvníky od roku 1992. Za téměř 30 let jejího trvání se do expozice

zasahovalo minimálně, nyní však nadešel čas pro dokončení rekonstrukce prostor muzea,

obměnu vystavených sbírek i koncepčního řešení.

Ostatní části muzea – Stará škola, Informatorium, Starožitnosti Uherskobrodska i krátkodobé výstavy –

budou po celou dobu rekonstrukce otevřeny jako obvykle.

Děkujeme Vám za přízeň a uděláme vše pro to, abychom Vás 28. března 2022,

v den 430. výročí narození Jana Amose, slavnostně přivítali v novém.

 

 

Návštěvní řád


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 

 


zasílání novinek – ZDE

Muzejní kavárna

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999