příspěvková organizace Ministerstva kultury

Rod De Geerů očima malířů

Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě
Vás zve na výstavu historických obrazů
rodiny mecenášů JAK

Rod De Geerů očima malířů

vernisáž
16. dubna 2010, 17:00 hod. v muzeu

kulturní program
zhudebněné vybrané texty z Oratoria Orbis pictus
Zuzana Lapčíková – zpěv, cimbál

úvodní slovo
a prezentace nové knihy o mecenáších Komenského
Vladimír Hobrlant

výstava je pořádána ve spolupráci
s Nadací „Comenius Museum Naarden“
a je věnována 340. výročí úmrtí JAK

VELKÝ VÝSTAVNÍ SÁL
výstava trvá do 11. července 2010
po Uherském Brodě výstava putuje do Prahy (Pedagogické muzeum JAK)odkaz k rodině De Geerů:
De Geer from Wikipedia, the free encyclopedia

 

 

Mimořádné opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19.
Od 1. září 2020 při vstupu do všech vnitřních prostor našeho muzea je nutná
ochrana dýchacích cest ROUŠKOU.
Děkujeme za pochopení.

 

 

„J S M E   M U Z E U M   Z O D P O V Ě D N É   A   B E Z P E Č N É“

 

A   K   T   U   Á   L   N   Ě : NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD | PROVOZ KNIHOVNY od 8. 6.


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999