příspěvková organizace Ministerstva kultury

Rolnický dům a hospodářství čp. 57 ve Vlčnově

komentovaná prohlídka

v rámci Jízdy králů ve Vlčnově 2008


ROLNICKÝ DŮM A HOSPODÁŘSTVÍ ČP. 57
VE VLČNOVĚ


sobota 24. května 2008
13:00 – 17:30

neděle 25. května 2008
9:00 – 16:00


Jízda králů ve Vlčnově 2008 - zde