příspěvková organizace Ministerstva kultury

Rytířská doba se obrodila

VÝSTAVA JE INSTALOVÁNA V MAĎARSKU, VE MĚSTĚ EGER

Rytířská doba se obrodila
















































































VÝSTAVA JE INSTALOVÁNA V MAĎARSKU, VE MĚSTĚ EGER

Hradní muzeum Istvána Dobóa v Egeru
a Muzejní organizace Župy Heves v Maďarsku
ve spolupráci s Muzeem J. A. Komenského v ČR

Vás zvou na výstavu

RYTÍŘSKÁ DOBA SE OBRODILA
staré a nové zbroje a oděvy z Čech a Maďarska

výrobky
platnéře Hynka Minarčíka
zbrojíře Štefana Nitranského

dobové oděvy
Martiny Hřibové

středověké zbroje ze sbírek
Vojenského historického ústavu a muzea
Muzea J. A. Komenského v Uh. Brodě
a Hradního muzea Istvána Dobóa v Egeru

vernisáž proběhla
29. dubna 2009, 15:00 hod.
výstavní sál bašty Hradního muzea Istvána Dobóa, Eger

úvodní slovo měli
Dr. Gábor Veres, ředitel Krajského muzea
PhDr. Pavel Popelka, CSc., ředitel Muzea JAK, Uh. Brod, ČR
László Töll Major, náměstek vedoucího oddělení
Vojenského historického ústavu a muzea

v kulturním programu vystoupili
Egrivitézlo Oskola / Egerská udatná škola

výstava byla prodloužena do 27. září 2009