příspěvková organizace Ministerstva kultury

Rytířská doba se obrodila

VÝSTAVA JE INSTALOVÁNA V MAĎARSKU, VE MĚSTĚ EGER


VÝSTAVA JE INSTALOVÁNA V MAĎARSKU, VE MĚSTĚ EGER

Hradní muzeum Istvána Dobóa v Egeru
a Muzejní organizace Župy Heves v Maďarsku
ve spolupráci s Muzeem J. A. Komenského v ČR

Vás zvou na výstavu

RYTÍŘSKÁ DOBA SE OBRODILA
staré a nové zbroje a oděvy z Čech a Maďarska

výrobky
platnéře Hynka Minarčíka
zbrojíře Štefana Nitranského

dobové oděvy
Martiny Hřibové

středověké zbroje ze sbírek
Vojenského historického ústavu a muzea
Muzea J. A. Komenského v Uh. Brodě
a Hradního muzea Istvána Dobóa v Egeru

vernisáž proběhla
29. dubna 2009, 15:00 hod.
výstavní sál bašty Hradního muzea Istvána Dobóa, Eger

úvodní slovo měli
Dr. Gábor Veres, ředitel Krajského muzea
PhDr. Pavel Popelka, CSc., ředitel Muzea JAK, Uh. Brod, ČR
László Töll Major, náměstek vedoucího oddělení
Vojenského historického ústavu a muzea

v kulturním programu vystoupili
Egrivitézlo Oskola / Egerská udatná škola

výstava byla prodloužena do 27. září 2009

 

 

Mimořádné opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19.
Od 1. září 2020 při vstupu do všech vnitřních prostor našeho muzea je nutná
ochrana dýchacích cest ROUŠKOU.
Děkujeme za pochopení.

 

 

„J S M E   M U Z E U M   Z O D P O V Ě D N É   A   B E Z P E Č N É“

 

A   K   T   U   Á   L   N   Ě : NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD | PROVOZ KNIHOVNY od 8. 6.


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999