příspěvková organizace Ministerstva kultury

Etnografie
 

Etnografická podsbírka Muzea J. A. Komenského je tvořena trojrozměrnými předměty a oděvy, které jsou v převážné míře dokladem lidové kultury na Uherskobrodsku. Časově podsbírka zahrnuje předměty z období 18. – 20. století a její základ vznikl mezi léty 1894 – 1898 v souvislosti s pořádáním Národopisné výstavky v Uherském Brodě a s pozdějším založením muzea. Podstatné rozšíření podsbírky nastalo krátce po vzniku Československé republiky v roce 1919, kdy se nově zakupují z finančního daru Ministerstva školství a národní osvěty předměty sebrané pro Výstavu lidového umění realizovanou v Uherském Brodě z podnětu Musejní společnosti pro Moravské Slovácko. Další podstatné rozšíření stávajícího sbírkového materiálu nastává zejména ve 40. – 60. letech 20. století zásluhou muzejních etnografů Josefa Beneše a Jana Pavelčíka, od poloviny let 70. pak především z iniciativy odborného etnografa Pavla Popelky.

 

Nejrozsáhlejší část podsbírky tak představuje pestrá kolekce historických krojových kompletů, jednotlivých krojových součástek a obuvi pocházejících ze všech lokalit Uherskobrodska a přilehlých moravských Kopanic. Nezanedbatelnou součást podsbírky tvoří také rozsáhlý soubor historických výšivek, koutních a úvodních plachet. Z trojrozměrných užitných předmětů jsou nejzajímavější ukázky lidové hrnčiny, keramiky, perníkářských forem, lidového nábytku (s bohatým zastoupením lidových truhlic na šaty), dále pak kuchyňské, řemeslnické a zemědělské nářadí, podomácku vyráběné hudební nástroje a ukázky dobové střešní krytiny. Lidové umění je v podsbírce prezentováno především malovanými obrázky na skle, lidovou plastikou a dřevořezbou, která je významně zastoupena tvorbou lidového řezbáře Josefa Michalce ze Starého Hrozenkova.


Madona, polychromovaná dřevořezba, 16. stoletíSvatá Barbora, podmalba na skle, 1780Tři králové, podmalba na skle, 1. pol. 19. stoletíKalvárie - láhve s umučením Krista, 1855Truhla - sůsek, k ukládání výbavy nevěsty, vrubořezba stylizovaných listů, 1928Džbán, glazovaná hrnčina s cínovou montáží, 1779Kubaňa, glazovaná hrnčina, 1791Džbán krejčovského mistra Jana Hasoně, fajáns, 1838Džbán s pyskem, fajáns, Vyškov, 1844Žebrovaná mísa, fajáns, 1683Hrnec na syrovátku, glazovaná hrnčina, 1816Forma na máslo, dřevo, konec 19. stoletíPerníkářská forma, dřevo, konec 19. stoletíPerníkářská forma, dřevo, 1870Perníkářská forma, dřevo, 1870Bábovka, glazovná hrnčina, konec 19. století Forma na pečivo, glazovaná hrnčina, poč. 20. stoletíDřevěný lžičník, 1. pol. 20. stoletíHrnčířský kruh tzv. jednoosák, 1880Modrotisková forma na okraj šátku, pol. 19. stoletíStrouhaný dřevák pravý, Vápenice, 1. pol. 19. stoletíDětská hračka, dřevěné figurky ptáčků, 1966Dřevěná plastika - polní práce, Starý Hrozenkov, pol. 20. stoletíKraslice vosková batika, Vnorovy, 1956Kraslice vyškrabávaná, autor: Marie Kočicová, 2001Gajdy, 2. polovina 19. stoletíSoudobý hudební nástroj - fanfrnoch, autor Josef KratochvílKožený opasek, Polichno, 1. pol. 19. stoletíŽenský kožich, ovčí vlna, kůže, Bánov, konec 19. stoletíMužská košile, plátno, ruční výšivka, Vápenice, počátek 20. stoletíFěrtůšek, plátno, ruční vyšívání, Strání, kolem 1880Šatka tzv. škrobka, mušelín, paličkovaná krajka, Moravské Lieskové,1850Fěrtoch, forma vyšívaná přes vrapy, Lopeník, kolem 1910Dětský čepeček, brokát, hedvábná stuha, Korytná,1946Součást pentlení děvčat a nevěst, Velká nad Veličkou, 30. léta 20. stoletíMužská soukenná kordula, Dolní Němčí, 1. pol. 20. stoletíPentlení děvčat a nevěsty, Vlčnov, 30. léta 20. stoletíKlobouk ženicha, Vlčnov, 30. léta 20.stoletíRuční výšivka ženských rukávců, Vlčnov, 2. pol. 19. stoletíRuční výšivka ženských rukávců, Březová, 2. pol.  19. stoletíÚvodní plachta, Vlčnov, 1. pol. 20. století

 

REKONSTRUKCE EXPOZICE – 3. etapa

Dne 20. září 2021 se rozloučíme se současnou expozicí „Jan Amos Komenský lidstvu",

která důstojně provázela návštěvníky od roku 1992. Za téměř 30 let jejího trvání se do expozice

zasahovalo minimálně, nyní však nadešel čas pro dokončení rekonstrukce prostor muzea,

obměnu vystavených sbírek i koncepčního řešení.

Ostatní části muzea – Stará škola, Informatorium, Starožitnosti Uherskobrodska i krátkodobé výstavy –

budou po celou dobu rekonstrukce otevřeny jako obvykle.

Děkujeme Vám za přízeň a uděláme vše pro to, abychom Vás 28. března 2022,

v den 430. výročí narození Jana Amose, slavnostně přivítali v novém.

 

 

Návštěvní řád


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 

 


zasílání novinek – ZDE

Muzejní kavárna

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999