příspěvková organizace Ministerstva kultury

Slabikáře světa

výstava zahraničních slabikářů

ze sbírky Štefana Peteji a Ing. Zdeňky Markovičové

pátek 12. září 2014, 17.00 – 15. února 2015 | UHERSKÝ BROD, muzeum (malý výstavní sál)

UHERSKÝ BROD (Muzeum J. A. Komenského) – Slabikáře psané latinkou i exotickými znaky, první učebnice děti různých kontinentů a národů psané z leva do prava i naopak – to vše představuje muzeum na výstavě „Slabikáře světa“. Exponáty tvoří sbírky soukromých sběratelů – Ing. Zdeňky Markovičové a Štefana Peteji ze Slovenska. Po 6 letech se tak vracejí slabikáře do muzea. Na předchozí výstavě v r. 2008 byl dán prostor nejkrásnějším českým slabikářům, nyní výstava zvětšuje svůj záběr a otevírá se slabikářům také z jiných jazykových oblastí. Výstava je vytvářena asi 400 slabikáři s pomocnými pracovními sešity a doplňujícími výstavními předměty. Její vernisáž je stanovena k datu 12. října 2014 (pátek), na 17. hodinu v muzeu. Program vernisáže bude svěřen těm nejmenším školákům, úvodní slovo přednesou sběratelé. Výstava trvá jeden měsíc – do 12. října t. r. Všichni jsou srdečně vítáni!

úvodní slovo
Ing. Zdeňka Markovičová -- www.slabikare.cz
Matúš Drotár (Slovensko)

program vernisáže -- pátek 12. 9. 2014, 17.00 v muzeu
Děti školou povinné...
(připravuje ŠKUB, o. s.)

zamyšlení nad výstavou

(autor -- Mgr. J. Slavíček, Uh. Brod)


 

 

Mimořádné opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19.
Od 1. září 2020 při vstupu do všech vnitřních prostor našeho muzea je nutná
ochrana dýchacích cest ROUŠKOU.
Děkujeme za pochopení.

 

 

„J S M E   M U Z E U M   Z O D P O V Ě D N É   A   B E Z P E Č N É“

 

A   K   T   U   Á   L   N   Ě : NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD | PROVOZ KNIHOVNY od 8. 6.


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999