příspěvková organizace Ministerstva kultury

Slavnost Těla a Krve Páně (90. léta 19. stol.)

Slavnost Těla a Krve Páně (90. léta 19. stol.)

 

foto neznámého autora – pol. 90. let 19. stol.

 

Často bývala fotografována v Uherském Brodě procesí při církevních slavnostech Těla a Krve Páně, kdy v závěru mše svaté vyšlo slavnostní procesí s baldachýnem a za zpěvu eucharistických písní ven z kostela a ubírala se městem. Zatím nejstarší známá fotografie této slavnosti pochází ze zastavení procesí na Mariánském náměstí před klášterem Kongregace Sester Neposkvrněného početí Panny Marie.