příspěvková organizace Ministerstva kultury

Slavnostní koncert KS Dvořák

Slavnostní koncert KS Dvořák

Město Uherský Brod
Muzeum J. A. Komenského
a Pěvecký sbor Dvořák

si Vás dovolují pozvat na

SLAVNOSTNÍ KONCERT
„Pocta Kounicovi“

u příležitosti 100. výročí úmrtí JUDr. Václava hraběte z Kounic
a 25. výročí založení Komorního sboru DVOŘÁK Uherský Brod

slavnostní zahájení
Ing. Petr Vrána
místostarosta města

účinkují
Komorní sbor DVOŘÁK – dirigent Ing. Antonín Veselka
přednes – Miloš Kročil, člen Městského divadla Brno

zobcová flétna – Helena Bemerová

Sbor CAMPANA Gymnázia J. A. Komenského Uh. Brod
vedoucí sboru Mgr. Monika Koubová

Zazní skladby od Bedřicha Smetany, Petra Ebena (Comeniana), Jacoba Arcadelta, Franze Schögla, Karla Jenkinse, Johna Lennona a Paula McCartneyho, Ellen Shipleyové a Ricka Nowelse, Paula Epwortha a Adele Adkins.
Uherský Brod – sloupový sál Muzea J. A. K.
sobota 12. října 2013, 17 hodin

vstupné dobrovolné

Koncert navštívilo cca 110 návštěvníků. Fotografie z akce (od Markéty Švehlíkové) naleznete ZDE.