příspěvková organizace Ministerstva kultury

Slavnostní koncert KS DvořákMěsto Uherský Brod
Muzeum J. A. Komenského
a Pěvecký sbor Dvořák

si Vás dovolují pozvat na

SLAVNOSTNÍ KONCERT
„Pocta Kounicovi“

u příležitosti 100. výročí úmrtí JUDr. Václava hraběte z Kounic
a 25. výročí založení Komorního sboru DVOŘÁK Uherský Brod

slavnostní zahájení
Ing. Petr Vrána
místostarosta města

účinkují
Komorní sbor DVOŘÁK – dirigent Ing. Antonín Veselka
přednes – Miloš Kročil, člen Městského divadla Brno

zobcová flétna – Helena Bemerová

Sbor CAMPANA Gymnázia J. A. Komenského Uh. Brod
vedoucí sboru Mgr. Monika Koubová

Zazní skladby od Bedřicha Smetany, Petra Ebena (Comeniana), Jacoba Arcadelta, Franze Schögla, Karla Jenkinse, Johna Lennona a Paula McCartneyho, Ellen Shipleyové a Ricka Nowelse, Paula Epwortha a Adele Adkins.
Uherský Brod – sloupový sál Muzea J. A. K.
sobota 12. října 2013, 17 hodin

vstupné dobrovolné

Koncert navštívilo cca 110 návštěvníků. Fotografie z akce (od Markéty Švehlíkové) naleznete ZDE.

 

Mimořádné opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19.
Od 1. září 2020 při vstupu do všech vnitřních prostor našeho muzea je nutná
ochrana dýchacích cest ROUŠKOU.
Děkujeme za pochopení.

 

 

„J S M E   M U Z E U M   Z O D P O V Ě D N É   A   B E Z P E Č N É“

 

A   K   T   U   Á   L   N   Ě : NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD | PROVOZ KNIHOVNY od 8. 6.


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999