příspěvková organizace Ministerstva kultury

Slavnostní shromáždění

O akci na serveru MK ČR – ZDE.

 

 

NRZP – Národní rada osob se zdravotním postižením

 

 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA:

 

Pozvánka

 

na slavnostní shromáždění ke Dni osob se zdravotním postižením

věnované výchově a vzdělávání osob se zdravotním postižením

pořádané pod záštitou Mgr. Petra Gazdíka, radního Zlínského kraje a
Ing. Patrika Kunčara, senátora a starosty města Uherského Brodu

 

Shromáždění se koná 27. listopadu 2017

 

ve Sloupovém sále Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě

 

Program:

13:30 – 14:00                          Prezence

 

14:00 – 14:05                         Zahájení

Úvodní slovo: Mgr. Petr Gazdík, radní Zlínského kraje

 

14:05 – 14:20              Rovný přístup ke vzdělávání osob se zdravotním postižením z pohledu Úmluvy

Mgr. Jan Uherka, předseda Krajského výboru Národní rady osob se zdravotním postižením

 

14:20 – 15:10              Současný stav vzdělávání žáků se zdravotním postižením v ČR – je inkluze inkluzí?

Prof. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D., vedoucí oddělení speciálně pedagogické propedeutiky, Univerzita Palackého Olomouc

 

 

15:10 – 15:30              Vystoupení žáků

 

15:30 – 15:45              Aktuální stav společného vzdělávání ve Zlínském kraji

PhDr. Stanislav Minařík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu Krajský úřad Zlínského kraje

 

15:45 – 16:00              Aktuální zkušenosti z inkluze v praxi pedagogicko – psychologických poraden

Mgr. Hana Hnátková – Krajská pedagogicko–psychologická poradna, pracoviště Uherský Brod

 

16:00 – 16:20              Vystoupení žáků

 

16:20 – 16:30              Závěrečné slovo

Ing. Patrik Kunčar, senátor a starosta města Uherský Brod

 

16:30 - 17:00              Společenská část programu

 

Závazné potvrzení Vaší účasti zašlete prosím do 20. listopadu 2017

na e-mail: zlin@nrzp.cz, tel. 736 622 364.

 

Těšíme se na Vaši účast.

[pořadatelé]

 

 

REKONSTRUKCE EXPOZICE – 3. etapa

Dne 20. září 2021 se rozloučíme se současnou expozicí „Jan Amos Komenský lidstvu",

která důstojně provázela návštěvníky od roku 1992. Za téměř 30 let jejího trvání se do expozice

zasahovalo minimálně, nyní však nadešel čas pro dokončení rekonstrukce prostor muzea,

obměnu vystavených sbírek i koncepčního řešení.

Ostatní části muzea – Stará škola, Informatorium, Starožitnosti Uherskobrodska i krátkodobé výstavy –

budou po celou dobu rekonstrukce otevřeny jako obvykle.

Děkujeme Vám za přízeň a uděláme vše pro to, abychom Vás 28. března 2022,

v den 430. výročí narození Jana Amose, slavnostně přivítali v novém.

 

 

Návštěvní řád


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 

 


zasílání novinek – ZDE

Muzejní kavárna

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999