příspěvková organizace Ministerstva kultury

Slavnostní shromáždění

O akci na serveru MK ČR – ZDE.

 

 

NRZP – Národní rada osob se zdravotním postižením

 

 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA:

 

Pozvánka

 

na slavnostní shromáždění ke Dni osob se zdravotním postižením

věnované výchově a vzdělávání osob se zdravotním postižením

pořádané pod záštitou Mgr. Petra Gazdíka, radního Zlínského kraje a
Ing. Patrika Kunčara, senátora a starosty města Uherského Brodu

 

Shromáždění se koná 27. listopadu 2017

 

ve Sloupovém sále Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě

 

Program:

13:30 – 14:00                          Prezence

 

14:00 – 14:05                         Zahájení

Úvodní slovo: Mgr. Petr Gazdík, radní Zlínského kraje

 

14:05 – 14:20              Rovný přístup ke vzdělávání osob se zdravotním postižením z pohledu Úmluvy

Mgr. Jan Uherka, předseda Krajského výboru Národní rady osob se zdravotním postižením

 

14:20 – 15:10              Současný stav vzdělávání žáků se zdravotním postižením v ČR – je inkluze inkluzí?

Prof. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D., vedoucí oddělení speciálně pedagogické propedeutiky, Univerzita Palackého Olomouc

 

 

15:10 – 15:30              Vystoupení žáků

 

15:30 – 15:45              Aktuální stav společného vzdělávání ve Zlínském kraji

PhDr. Stanislav Minařík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu Krajský úřad Zlínského kraje

 

15:45 – 16:00              Aktuální zkušenosti z inkluze v praxi pedagogicko – psychologických poraden

Mgr. Hana Hnátková – Krajská pedagogicko–psychologická poradna, pracoviště Uherský Brod

 

16:00 – 16:20              Vystoupení žáků

 

16:20 – 16:30              Závěrečné slovo

Ing. Patrik Kunčar, senátor a starosta města Uherský Brod

 

16:30 - 17:00              Společenská část programu

 

Závazné potvrzení Vaší účasti zašlete prosím do 20. listopadu 2017

na e-mail: zlin@nrzp.cz, tel. 736 622 364.

 

Těšíme se na Vaši účast.

[pořadatelé]

 

 

Mimořádné opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19.
Od 1. září 2020 při vstupu do všech vnitřních prostor našeho muzea je nutná
ochrana dýchacích cest ROUŠKOU.
Děkujeme za pochopení.

 

 

„J S M E   M U Z E U M   Z O D P O V Ě D N É   A   B E Z P E Č N É“

 

A   K   T   U   Á   L   N   Ě : NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD | PROVOZ KNIHOVNY od 8. 6.


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999