příspěvková organizace Ministerstva kultury

Slavnostního odhalení sochy Jana Amose Komenského (1892)

Slavnostního odhalení sochy Jana Amose Komenského (1892)

 

foto Antonín Havlíček, 1892

 

Snímek kroměřížského fotografa Antonína Havlíčka pořízený v den slavnostního odhalení sochy Jana Amose Komenského na Mariánském náměstí. Pomník od akademického sochaře Jana Becka byl odhalen 16. 10. 1892 za přítomnosti členů učitelské jednoty Komenský, obecního zastupitelstva, zástupců okresní politické správy a přítomnosti nemalého počtu obyvatelstva města. Na fotografii je zachycen při slavnostním projevu Josef Kotek nadučitel v Záhorovicích, který vystoupil se svojí řečí po úvodním projevu předsedy učitelské jednoty Jana Opletala.