příspěvková organizace Ministerstva kultury

Slowik

MĚSTO UHERSKÝ BROD
PĚVECKÝ SBOR DVOŘÁK UHERSKÝ BROD

KONCERT
Smíšeného pěveckého sboru
S Ł O W I K
PRZYSZOWICE - Polsko

Čestný sbor obce Gierałtowice
a člen polského Svazu sborů a orchestrů

sólový zpěv Anna Jaskółka Haśnik
klavírní doprovod Jerzy Matula
dirigent Henryk Mandrysz

sloupový sál Muzea JAK v Uherském Brodě
sobota 11. října 2014 v 17.30 hodin

vstupné dobrovolné